Vad klassas som parkettgolv?

Ett parkettgolv är uppbyggt i flera lager. Det översta lagret kallas ”slitskikt” och är det skikt man ser och går på. Det kan bestå av en mängd olika träslag. De undre skikten är oftast furu eller gran. Skikten ligger med fiberriktningen vinkelrätt mot varandra och hjälper på så sätt till att motverka rörelser i golvet som uppkommer på grund av fuktvariationer i luften.

Vad är skillnaden på ett parkettgolv, ett massivt trägolv och ett fanérgolv?

Det finns tre vanliga typer av trägolv: lamellparkett (även kallat flerskiktsparkett) och massiva trägolv (eller massiv parkett) och fanérgolv. Sedan finns även laminatgolv som ofta har trä som bas men ytskikt av exempelvis plast. Så vad är det för skillnad på dessa golv?

Lamellparkett, flerskiktsparkett, parkettgolv

Är kanske den vanligaste typen av golv i svenska hem. Lamellparkett är också vanligtvis uppbyggd i 3 skikt.  Här är dock ytskiktet minst 2,5 mmoch golvet går därför att slipa då det blivit utslitet. Mellanskiktet består av trälameller och det tredje skiktet är baksidefanér.

Syftet med en flerskiktad konstruktion är att reducera golvets fuktrörelser. Detta uppnås genom att vända fiberriktningen i de olika limmade skikten 90 grader i förhållande till varandra. Läs mer om Lamellparkett i Golvbranschens Golvguide.

Massiva trägolv

Massiva trägolv är inte uppbyggda i olika skikt utan består genomgående av samma träslag. Massiva trägolv går därför utmärkt att slipa. Begreppet massiva trägolv innefattar flera olika typer, som exempelvis kortstavsparkett, brädor av barr- och lövträ, mosaikparkett med mera. Läs mer om massiva trägolv i Golvbranschens Golvguide.

Fanérgolv

Är normalt uppbyggd i tre skikt: ytskikt av tunt ädelträfanér mellanskikt av hård träfiberskiva (HDF) och baksidesfanér. Ytskiktet är i regel cirka 1 mm tjockt, vilket gör att fanérgolvet inte går att slipa. Detta eftersom man brukar räkna med att cirka 1 mm försvinner vid en slipning. Ett fanérgolv kan inte klassas som ett parkettgolv. Läs mer om Fanérgolv i Golvbranschens Golvguide.

Laminatgolv - trä som bas

Laminatgolv har ofta ett träbaserat kärnmaterial, vanligtvis träfiberskiva (HDF eller MDF), ett bottenskikt och ett ytskikt som är ett tryckt dekorark, ofta gjord av plast. Det finns laminatgolv med flera olika mönster - allt från naturtrogna trä- och stenmönster till rena fantasimönster. Ett laminatgolv kan inte slipas, oljas eller lackas om. Det kan heller inte kallas för ett parkettgolv. Läs mer om Laminatgolv  i Golvbranschens Golvguide.