Golv- & Våtrumskontroll

Med tjänsten Golv- & Våtrumskontroll är det enkelt att dokumentera både torra och våta arbeten. Tjänsten är gemensam för GBR och GVK – företag som är anslutna till GBR har tillgång till de delar som innefattar torra arbeten och de företag som är GVK-auktoriserade har tillgång till de delar som innefattar våta arbeten. Det innebär att du som är anställd på ett GFF-företag enkelt dokumentera såväl förutsättningar inför golvläggning (förkontroll) som ditt eget arbete (egenkontroll) i torra utrymmen.

Du registrerar uppgifterna snabbt, antingen i mobil eller dator. När du har fyllt i alla uppgifter skapas automatiskt en PDF som sparas i tjänsten. Du kan enkelt bifoga foton och kommentarer som bilaga i PDFerna. Dokumenten kan skickas per e-post direkt till beställaren.

Vikten av att dokumentera arbetet och meddela sin beställare vid avvikelser 
GBR har tagit fram tjänsten Golv- & Våtrumskontroll för att förenkla dokumentation av för- och egenkontroller. Det är särskilt viktigt att dokumentera och skriftligt meddela sin beställare om förutsättningarna avviker mot det som är avtalat. Enligt AB 04 kap 2 § 9 är entreprenören skyldig att utan dröjsmål underrätta motparten bland annat om de verkliga förutsättningarna skiljer sig från de avtalade, om entreprenören upptäcker avvikelsen. Om entreprenören inte upplyser om avvikelser kan han bli ersättningsskyldig för den skada som uppkommer till följd av underlåtelsen.

Att dokumentera sitt eget arbete genom en egenkontroll är viktigt som bevissäkring och kan vara avgörande vid en eventuell tvist. 

Senast uppdaterad: 14 maj 2021