Teknisk rådgivning

Golvbranschen, GBR, har en stor samlad kunskap om golvkonstruktionen och dess ingående delar. Vi erbjuder kurser och teknisk support till våra anslutna företag och ger branschrekommendationer i tekniska frågor.

Kompetensen hos golvbranschens två led, entreprenörer och leverantörer, kommer samman i Golvbranschen, GBRs Tekniska kommitté (TK). Kommittén diskuterar tekniska problem och frågor inom golvbranschen och tar bland annat fram tekniska råd - så kallade TK-råd (samtliga TK-råd finner du på företagssidorna, vilka kräver inlogg). Råden belyser ofta golvbranschrelaterade problem eller oklarheter som uppkommit och ger information eller en branschrekommendation i frågan. Det kan gälla till exempel hur man åtgärdar en golvavjämning med porös yta, information om stavsläpp, riktlinjer för täta genomföringar av radiatorrör m.m.

Teknisk kompetens ger färre fel

GBR har samlat information, anvisningar och råd i en rad andra tekniska dokument som är tillgängliga för våra anslutna företag. Vi erbjuder dessutom kurser som behandlar hur man förebygger de vanligaste felen vid golvläggning, hur kakel och klinker installeras i torra utrymmen och hur man uppnår bästa resultat vid slipning och ytbehandling av trägolv.

Som medlem i GBR får du fri teknisk rådgivning i frågor som till exempel rör toleranser, läggningsförutsättningar, bedömningsgrunder för skönhetsfel m.m.