Golvåtervinning för installationsspill

Vid installation av plastgolv kan det ibland uppstå så mycket som tio procent spill i form av tillskurna kanter och restbitar. Genom GBR Golvåtervinning kan installationsspillet tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. GBR Golvåtervinning tar hand om alla golv- och väggmaterial av plast från alla större leverantörer på den svenska marknaden.

Så fungerar det

Golvföretaget som lägger in golvet samlar också in spillet. Spillet hämtas sedan med "Grön Retur", lastbilar som aldrig går tomma, för att minska miljöbelastningen av transporten. Majoriteten av spillet mals ned till granulat och blir till nya golv. Den del som inte kan återvinnas energiutvinns för att bland annat ge värme till våra bostäder via kommunernas fjärrvärmesystem. Varje år samlas nästan 400 ton spill. Varje återvunnet kg plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing.

Att beställa hämtning och lämning av pallcontainer

Det är du som golventreprenör som beställer pallcontainern spillet samlas i och som beställer hämtning när den är full. Tarkett i Ronneby sköter logistiken för systemet. När du vill beställa hämtning eller lämning av pallcontainer mejlar du till restart.ronneby@tarkett.com eller ringer till Tarkett på 020-52 91 11 (öppettider 07.00 - 15.30). Du kan beställa pallcontainer till firman eller direkt till byggarbetsplatsen.

Bli en återvinnare!

Vill du som golventreprenör ansluta dig till GBR Golvåtervinning? Är du medlem i Golvbranschen, GBR, så är anslutningen kostnadsfri. Om du inte är medlem betalar du 2.500 kr ex. moms per år. Fyll i anslutningsavtalet och skicka till info@golvbranschen.se. Leverantörer som är intresserade att vara med i Golvåtervinningssystemet är välkomna att kontakta GBR så berättar vi mer!

Vill du föreskriva Golvåtervinning som krav i din upphandling?

Det är kostnadsfritt för beställaren och dessutom en kostnadsfri hantering för byggaren till skillnad från den vanliga avfallshanteringen. Dessutom finns möjlighet till projektspecifik uppföljning, så att man kan beräkna sin koldioxidbesparing. Se våra förslag till AF-texter nedan.

AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Entreprenören ska redovisa hur installationsspill av plast från golv- och väggmaterial hanteras. Entreprenören ska på begäran rapportera mängden insamlat spill (kg) för aktuellt projekt.

AFG.82 Renhållning

Entreprenören ska hantera installationsspill av plast från golv- och väggmaterial genom GBR Golvåtervinning, eller likvärdigt återvinningssystem.