Remissgrupp för hållbarhetsfrågor

GBRs Remissgrupp för hållbarhetsfrågor utgörs av miljöansvariga på varje anslutet leverantörsföretag och med GBR som central informationscentral. Gruppen fokuserar på frågor om kommunikation/information kring miljöegenskaper hos branschens produkter. Målsättningen är att aktivt medverka till att miljödebatten i Sverige sker på kunskapsbaserad grund och att utnyttja den kunskapsbank som finns inom golvbranschen. GBR agerar också informationsspridare till gruppen om för golvbranschen relevanta och aktuella miljöfrågor i byggbranschen.