Golvbranschens nätverk

Golvbranschen, GBR, samarbetar med följande organisationer och företag:

Advokatfirman Fylgia

Fylgia bistår våra medlemmar i juridiska frågor.

AK-konsult

Vi samarbetar kring projekt om fästmassors kapillärsugning och GBR Branschstandard RF i golvavjämning.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

GBR är representerat som sakkunnig i statliga Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Andréasson Public Relations, anPR

Samarbete kring kommunikation i aktuella branschfrågor.

Ankarhyttan Karpesjö Consulting

Revision och marknadsföring av Auktoriserat Golvföretag.

Arbetsmiljöverket

Samarbete kring branschens checklista för arbetsmiljörisker.

BASTA

Dialog kring kriterier.

Boverket

Dialog kring innehåll i loggbok för byggprodukter vid nybyggnad.

Broadcast Communications

Samarbete kring kommunikation i aktuella branschfrågor.

Bräckegymnasiet

Samarbete i projekt för branschskola.

Byggföretagen

GBR medverkar i Byggföretagens branschregionråd.

Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN

GBR har samarbete med BYN kring utbildningsmaterial och -krav för golvläggare.

Byggkeramikrådet

Samarbete i gemensamma tekniska frågor.

Byggmaterialindustrierna, BMI

GBR medverkar i gemensamma frågor i Byggmaterialindustriernas miljöråd.

Byggvarubedömningen

GBR har fört en dialog med Byggvarubedömningen kring frågor om byggmaterials miljöegenskaper.

Construction Skills Sweden, CSS

Samarbete kring yrkestävlingar, SM och EM.

eBVD i Norden AB

Samarbete i frågor om byggvarudeklarationer.

Företagarna

Medverkan i Branschförbundens representantskap i näringslivsfrågor för mindre och medelstora företag.

GVK

GBR ingår i GVKs styrelse tillsammans med sju andra organisationer och fastställer där ramarna för de tekniska krav som rör våtrum.

IKEM

Samarbete kring miljöbedömning av PVC-golv.

Installatörsföretagen

Samarbete i branschgemensamma frågor.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Samarbete kring bland annat GBR Golvåtervinning.

Mur & putsföretagen

Samarbete i branschgemensamma frågor.

Måleribranschens Våtrumskontroll

Samarbete kring branschgemensamma frågor.

Navet Analytics

Presenterar bl.a. konjunkturanalyser för GBR leverantörsföretag.

Programenta

Utvecklar GBRs databas och webbplatser.

RISE, Research Institutes of Sweden (tid. SP)

Samarbete kring materialtester samt informationsutbyte.

Specialistentreprenörsgruppen

Medverkan i syfte att bl.a. övervaka tillämpningen av branschens standardavtal.

Svensk Byggtjänst

Dialog kring golvtekniska frågor.

Sveriges Fog- och Limleverantörers förening

Samarbete kring limrekommendationer.

Säker Vatten

Samarbete i branschgemensamma frågor.