Golvbranschens nätverk

Golvbranschen, GBR, samarbetar med följande organisationer och företag:

Advokatfirman Fylgia

Fylgia bistår våra medlemmar i juridiska frågor.

AK-konsult

Vi samarbetar kring projekt om fästmassors kapillärsugning och GBR Branschstandard RF i golvavjämning.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

GBR är representerat som sakkunnig i statliga Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Andréasson Public Relations, anPR

Samarbete kring kommunikation i aktuella branschfrågor.

Arbetsmiljöverket

Samarbete kring branschens checklista för arbetsmiljörisker.

Boverket

Dialog kring innehåll i loggbok för byggprodukter vid nybyggnad.

Broadcast Communications

Samarbete kring kommunikation i aktuella branschfrågor.

Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN

GBR har samarbete med BYN kring utbildningsmaterial och -krav för golvläggare.

Byggkeramikrådet

Samarbete i gemensamma tekniska frågor.

Byggmaterialindustrierna, BMI

GBR medverkar i gemensamma frågor i Byggmaterialindustriernas miljöråd.

Byggvarubedömningen

GBR har fört en dialog med Byggvarubedömningen kring frågor om byggmaterials miljöegenskaper.

Construction Skills Sweden, CSS

Samarbete kring yrkestävlingar, SM och EM.

Företagarna

Medverkan i Branschförbundens representantskap i näringslivsfrågor för mindre och medelstora företag.

GVK

GBR ingår i GVKs styrelse tillsammans med sju andra organisationer och fastställer där ramarna för de tekniska krav som rör våtrum.

IKEM

Samarbete kring miljöbedömning av PVC-golv.

Industrifakta

Presenterar bl.a. konjunkturanalyser för GBR leverantörsföretag.

Programenta

Utvecklar GBRs databas och webbplatser samt mobilappen GBR Golvkontroll.

RISE, Research Institutes of Sweden (tid. SP)

Samarbete kring materialtester samt informationsutbyte.

Svanen

Vi för en dialog kring frågor om byggmaterials miljöegenskaper.

Svensk Byggtjänst

Dialog kring golvtekniska frågor.

Sveriges Byggindustrier, BI

GBR medverkar i BIs branschregionråd.

Sveriges Fog- och Limleverantörers förening

Samarbete kring limrekommendationer.

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF

Samarbete kring projekt för branschskolor.

Säker Vatten

Samarbete i branschgemensamma frågor.

UE-gruppen

Medverkan i UE-gruppen i syfte att bl.a. övervaka tillämpningen av branschens standardavtal.

Winston DC

Utveckling av GBRs webbplats.

Installatörsföretagen

Samarbete i branschgemensamma frågor.