Golvbranschens nätverk

Golvbranschen, GBR, samarbetar med följande organisationer och företag:

Advokatfirman Fylgia

Fylgia bistår våra medlemmar i juridiska frågor.

AK-konsult

Vi samarbetar kring projekt om fästmassors kapillärsugning och GBR Branschstandard RF i golvavjämning.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

GBR är representerat som sakkunnig i statliga Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Andréasson Public Relations, anPR

Samarbete kring kommunikation i aktuella branschfrågor.

Arbetsmiljöverket

Samarbete kring branschens checklista för arbetsmiljörisker.

BASTA

Dialog kring kriterier.

Boverket

Dialog kring innehåll i loggbok för byggprodukter vid nybyggnad.

Broadcast Communications

Samarbete kring kommunikation i aktuella branschfrågor.

Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN

GBR har samarbete med BYN kring utbildningsmaterial och -krav för golvläggare.

Byggkeramikrådet

Samarbete i gemensamma tekniska frågor.

Byggmaterialindustrierna, BMI

GBR medverkar i gemensamma frågor i Byggmaterialindustriernas miljöråd.

Byggvarubedömningen

GBR har fört en dialog med Byggvarubedömningen kring frågor om byggmaterials miljöegenskaper.

Construction Skills Sweden, CSS

Samarbete kring yrkestävlingar, SM och EM.

eBVD i Norden AB

Samarbete i frågor om byggvarudeklarationer.

Företagarna

Medverkan i Branschförbundens representantskap i näringslivsfrågor för mindre och medelstora företag.

GVK

GBR ingår i GVKs styrelse tillsammans med sju andra organisationer och fastställer där ramarna för de tekniska krav som rör våtrum.

IKEM

Samarbete kring miljöbedömning av PVC-golv.

Industrifakta

Presenterar bl.a. konjunkturanalyser för GBR leverantörsföretag.

Installatörsföretagen

Samarbete i branschgemensamma frågor.

Karpesjö Consulting

Revision och marknadsföring av Auktoriserat Golvföretag.

Programenta

Utvecklar GBRs databas och webbplatser.

RISE, Research Institutes of Sweden (tid. SP)

Samarbete kring materialtester samt informationsutbyte.

Specialistentreprenörsgruppen

Medverkan i syfte att bl.a. övervaka tillämpningen av branschens standardavtal.

Stockholms byggtekniska gymnasium

Samarbete i projekt för branschskola.

Svensk Byggtjänst

Dialog kring golvtekniska frågor.

Sveriges Byggindustrier, BI

GBR medverkar i BIs branschregionråd.

Sveriges Fog- och Limleverantörers förening

Samarbete kring limrekommendationer.

Säker Vatten

Samarbete i branschgemensamma frågor.