Vad gör Golvbranschen?

Huvuddelen av Golvbranschens arbete är inriktad på praktiskt servicearbete, d.v.s. att utveckla och förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter.

Golvbranschen, GBR, är den ideella paraplyorganisationen för företag i golvbranschen. Inom GBR finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar, GFF och GLF. De två föreningarna samverkar i gemensamma frågor.

GBR är ansiktet utåt

Mellan de årliga stämmorna drivs verksamheten av en överstyrelse där föreningarna är representerade med fem ledamöter vardera samt en gemensamt utsedd ordförande. GBR är ansiktet utåt vid samverkan med systerorganisationer, remissvar och annat traditionellt branschorganisationsarbete.