Organisation

Under denna flik finns kontaktuppgifter till ledamöter i de olika grupperna inom GBR samt en förteckning över de anställda på kansliet.

Alla anslutna företag kan påverka

Är du ansluten till Golvbranschen, GBR, och är intresserad av att delta i arbetet inom någon av våra arbetsgrupper och kommittéer kan du kontakta ordförande i respektive arbetsgrupp/kommitté. Kontaktuppgifterna hittar du under respektive arbetsgrupp.