Kansli

 • VD

  • Johan Aspelin

   Vd för Golvbranschen, GBR, inklusive associerade verksamheter samt GVK, AB Svensk Våtrumskontroll.

 • Juridik

  • Joanna Nordström

   Joanna har hand om juridiska ärenden och frågor som rör anslutning till och medlemskap i Golvbranschen, GBR.

 • Teknik/miljö

  • Jenny Adnerfall

   Jenny har övergripande ansvar för teknik- och miljöfrågor på GBR. Ansvarar för GBRs Tekniska Kommitté samt arbetsgrupperna GAGG, Trägolvsgruppen och Miljögruppen. Jenny håller också i golvslipkursen och besvarar dessutom frågor kring GBRs Golvåtervinning.

  • Patrik Nordahl

   Arbetar främst med golvtekniska frågor och har särskilt hand om områdena plastgolv och keramik. Sekreterare i GBRs Tekniska kommitté och styr arbetsgrupperna GAP och GABY. Ansvarar för kvalitetsmärkningen Auktoriserat Golvföretag och GBRs Kretsloppsmärkning. Har också hand om GBRs besiktningsmän.

 • Administration

  • Mats Tingstam

   Mats är vår controller och har ansvar för organisationens ekonomi. Hans ansvarsområde innefattar samtliga associerade verksamheter såsom GBR Förlags AB och GVK, AB Svensk Våtrumskontroll. 

  • Carina Vässblad

   Carina är ansvarig för den löpande bokföringen för Golvbranschen med tillhörande bolag samt fakturering.

  • Malin Bergström

   Malin sköter administrationen kring kurserna och GBRs Golvåtervinning. Hon uppdaterar också medlemsregistret och administrerar revisionsprotokollen för Auktoriserat Golvföretag.

  • Carola Lennström

   Ansvarig för trycksaksproduktion, när den inte görs externt, såsom verksamhetsberättelse och GBRs Kalender & Faktabok. Hon sköter en del av webbinnehållet och föreningarnas nyhetsbrev samt prenumerationsregistret för tidningen Golv till Tak.