Kansli

 • VD

  • Johan Aspelin

   Vd för Golvbranschen, GBR, inklusive associerade verksamheter samt GVK, AB Svensk Våtrumskontroll.

 • Juridik

  • Erik Branér

   Erik har hand om juridiska ärenden för våra anslutna företag och frågor som rör anslutning till, och medlemskap i, Golvbranschen, GBR.

 • Teknik/miljö

  • Jenny Adnerfall

   Jenny har övergripande ansvar för teknik, miljö och hållbar utveckling. Hon är ansvarig för innehåll och utveckling av Auktoriserat Golvföretag, GBR Golvåtervinning och GBR Kretsloppsmärkning samt ansvarig för GBRs Hållbarhetskommitté, GBRs Tekniska Kommitté samt GBRs arbetsgrupp för golvavjämning, GAGG. 

  • Patrik Nordahl

   Arbetar främst med golvtekniska frågor och har särskilt hand om områdena plastgolv och keramik. Sekreterare i GBRs Tekniska kommitté och styr arbetsgrupperna GAP och GABY. Ansvarar för kvalitetsmärkningen Auktoriserat Golvföretag och GBRs Kretsloppsmärkning. Har också hand om GBRs besiktningsmän.

 • Administration

  • Mats Tingstam

   Mats är vår controller och har ansvar för organisationens ekonomi. Hans ansvarsområde innefattar samtliga associerade verksamheter såsom GBR Förlags AB och GVK, AB Svensk Våtrumskontroll. 

  • Felicia Svensson

   Felicia är ansvarig för den löpande bokföringen för Golvbranschen med tillhörande bolag samt fakturering.

  • Malin Bergström

   Malin sköter administrationen kring kurserna och GBRs Golvåtervinning. Hon uppdaterar också medlemsregistret och administrerar revisionsprotokollen för Auktoriserat Golvföretag.

  • Carola Lennström

   Ansvarig för trycksaksproduktion, när den inte görs externt, såsom verksamhetsberättelse och GBRs Kalender & Faktabok. Hon sköter en del av webbinnehållet och föreningarnas nyhetsbrev samt prenumerationsregistret för tidningen Golv till Tak.