GAGG

Golvavjämningsgruppen inom Golvbranschen, GAGG, är ett frivilligt sammanslutet forum för leverantörer av golvavjämning som behandlar tekniska frågor rörande spackel- och avjämningsmassor. Dessutom arbetar GAGG med utbildning och informationsspridning inom Golvbranschen.

 • Ordförande

  Namn: Peter Liljedahl
  Företag: Kiilto AB
 • Sekreterare

  Namn: Jenny Adnerfall
  Företag: GBR Service AB
 • Ledamot

  Namn: Robert Andersson
  Företag: Kiilto AB
 • Ledamot

  Namn: Anders Brandell
  Företag: Ardex AB
 • Ledamot

  Namn: Anders Gustavsson
  Företag: Weber/Saint-Gobain Sweden AB
 • Ledamot

  Namn: Mats Jansson
  Företag: Weber/Saint-Gobain Sweden AB
 • Ledamot

  Namn: Henrik Pettersson
  Företag: Uzin Utz Sverige AB
 • Ledamot

  Namn: Evripidis Vadarlis
  Företag: Bostik AB
 • Ledamot

  Namn: Lars Wadenholt
  Företag: Sika Sverige AB
 • Ledamot

  Namn: Martin Varma
  Företag: Finja Betong AB
 • Namn: Svante Grahn
  Företag: Sto Scandinavia AB