Arbetsgrupper

 • Tekniska Kommittén

  Tekniska Kommittén har övergripande ansvar för golvtekniska frågor, t.ex. läggningsteknik, utveckling av branschstandarder, tekniska remisser, dokumentsamlingar, skötselråd och besiktningsfrågor.

 • Hållbarhetskommittén

  GBRs Hållbarhetskommitté utvärderar aktuella hållbarhetsfrågor och föreslår ställningstagande inom Golvbranschen. Kommittén består av representanter från både entreprenörer och leverantörer.

 • Remissgrupp för hållbarhetsfrågor

  GBRs Hållbarhetsgrupp utgörs av miljöansvariga på varje anslutet leverantörsföretag och med GBR som central informationscentral. Gruppen fokuserar på frågor om kommunikation/information kring miljöegenskaper hos branschens produkter. Målsättningen är att aktivt medverka till att miljödebatten i Sverige sker på kunskapsbaserad grund och att utnyttja den kunskapsbank som finns inom golvbranschen. GBR agerar också informationsspridare till gruppen om för golvbranschen relevanta och aktuella miljöfrågor i byggbranschen.

 • Statistikgruppen

  Statistikgruppen är sammansatt av representanter från GLF. Tillsammans med Notarius Publicus tar man varje år fram branschstatistik över sålt golvmaterial i Sverige.

 • GABY

  Golvbranschens Arbetsgrupp för Byggkeramik, GABY, är ett frivilligt sammanslutet forum för leverantörer och entreprenörer som arbetar med byggkeramik. Utvecklar bl.a. råd kring våtrumsarbeten med keramiska material samt skötselråd och bedömningsgrunder.

 • GAGG

  Golvavjämningsgruppen inom Golvbranschen, GAGG, är ett frivilligt sammanslutet forum för leverantörer av golvavjämning som behandlar tekniska frågor rörande spackel- och avjämningsmassor. Dessutom arbetar GAGG med utbildning och informationsspridning inom Golvbranschen.

 • GAP

  Golvbranschens Arbetsgrupp för Plastmattor i våtutrymmen, GAP, är en sammanslutning av branschens leverantörer av plastmattor för våtutrymmen. Gruppen arbetar med Golvbranschens Branschstandard, omvärldsbevakning med mera.

 • GAST

  Golvbranschens Arbetsgrupp för samlade tätskikt, GAST, är ett frivilligt sammanslutet forum för leverantörer av olika tätskikt: plastmatta, tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt. Gruppen kommer att fokusera på gemensamma frågeställningar kring olika typer av tätskikt.

 • Redaktionskommittén för Golv till Tak

  Redaktionskommittén för Golv till Tak är sammansatt av representanter från Golvbranschen, utsedda av styrelsen, samt förlagets vd och redaktören för Golv till Tak. Verkar genom att ge förslag till innehåll, layout, målgrupper och marknadsbearbetning.

 • GBRs arbetsgrupp för limfrågor

  Golvbranschens Arbetsgrupp för Plastmattor i våtutrymmen, GAP, är en sammanslutning av branschens leverantörer av plastmattor för våtutrymmen. Gruppen arbetar med Golvbranschens Branschstandard, omvärldsbevakning med mera.