Statistik

Under lång tid har Golvbranschen, GBR, fört statistik över trender, marknadsutveckling och volym för sålt golvmaterial i Sverige. 2018 såldes 25,6 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige.

Förändringar under 2018

  • Den totala försäljningen av trägolv var oförändrad 2018, inom gruppen fanns det dock små förändringar. Massiva trägolv ökade, fanérgolv minskade och lamellparkett ökade marginellt. Trägolv var fortsatt den största materialgruppen med en marknadsandel på cirka 36 %.
  • Försäljningen av textilgolv ökade liksom föregående år med 3 %. Tuftade/nålfiltplattor fortsatte att öka och marknadsandelen för textila golv var cirka 14 % av den totala marknaden.
  • Golvavjämning ökade med 4 % jämfört med 2017 men ökningstakten dämpades under 2018. Siffrorna för fäst- och fogmassor visade däremot en ökning med 10 %.
  • Linoleum, plast och laminat visar små förändringar jämfört med 2017. 
  • Övriga golv såsom kork, sisal och gummigolv ökade med 30 %, och har nu en marknadsandel om 1,6 %. 

Läs hela rapporten om branschstatistiken under relaterade dokument här intill.

Golvbranschens statistik visar stora förändringar

Under perioden 1990-2018 har stora förändringar skett när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för 70 % av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för 30 %.

Marknadsandelarna har under tid förskjutits till den senare gruppens fördel. Andelen är nu cirka 60 % medan den förra minskat sin andel till cirka 40 %.

Golvbranschens statistikgrupp sammanställer

Golvbranschen har en statistikgrupp som består av utvalda representanter från medlemsföretagen och har till uppgift att analysera marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial samt ge indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor, lack och lim. Materialet sammanställs och anonymiteten säkerställs för de rapporterande företagen.

Det görs också en sammanställning av såld volym när det gäller golvavjämning, fäst- och fogmassor samt lack och lim.

  • Är du intresserad av hur rapporteringen går till, eller kanske intresserad av att delta i insamlingen av branschstatistiken finns det mer att läsa i infobladet här intill.
  • Här finns uppgifter om personer och företag i Golvbranschens statistikgrupp.