Statistik

Under lång tid har Golvbranschen, GBR, fört statistik över trender, marknadsutveckling och volym för sålt golvmaterial i Sverige. 2020 såldes 24,7 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige. En marginell minskning i försäljningsvolym med knappt 1,5 % jämfört med föregående år.

Förändringar under 2020

  • Försäljningen av trägolv ökade svagt, med 1,5 procent under 2020. Det var främst de massiva trägolven som bidrog till uppgången men även fanérgolv utvecklades i positiv riktning. Ökningen innebär att marknadsandelen nu närmar sig 37 procent.
  • Försäljningen av textilgolv minskade jämfört med föregående år med drygt fem procent. Tuftade golv/nålfiltplattor följde trenden och minskade likaså. Marknadsandelen för textila golv var cirka 13 procent av den totala marknaden.
  • Laminatgolv uppvisade den mest positiva försäljningsutvecklingen bland golvmaterialen 2020, med en tillväxt på drygt åtta procent. Marknadsandelen var 16 procent. 
  • Försäljningen av linoleumgolv har under flera år legat på en relativt stabil nivå. Under 2020 föll emellertid försäljningen med hela elva procent. Marknadsandelen för linoleum var bland golvmaterialen knappt åtta procent.
  • Plastgolv utgör, med 25 procents marknadsandel, den näst största materialsektorn. Under 2020 föll försäljningen tillbaka med drygt fyra procent.
  • Golvavjämning och fäst- och fogmassor minskade med fem procent respektive nio procent jämfört med föregående år.
  • Övriga golv såsom kork, sisal och gummigolv föll kraftigt under 2020.  Marknadsandelen var knappt 1,5 procent.

Läs hela rapporten om branschstatistiken under relaterade dokument här intill.

Golvbranschens statistik visar stora förändringar

Under perioden 1990-2020 har stora förändringar skett när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för 70 procent av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för 30 procent.

Marknadsandelarna har under tid förskjutits till den senare gruppens fördel. Andelen är nu cirka 60 % medan den förra minskat sin andel till cirka 40 %. De senaste fyra åren har marknadsandelarna varit i stort sett oförändrade.

Golvbranschens statistikgrupp sammanställer

Golvbranschen har en statistikgrupp som består av utvalda representanter från medlemsföretagen och har till uppgift att analysera marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial samt ge indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor, lack och lim. Materialet sammanställs och anonymiteten säkerställs för de rapporterande företagen.

Det görs också en sammanställning av såld volym när det gäller golvavjämning, fäst- och fogmassor samt lack och lim.

  • Är du intresserad av hur rapporteringen går till, eller kanske intresserad av att delta i insamlingen av branschstatistiken finns det mer att läsa i infobladet här intill.
  • Här finns uppgifter om personer och företag i Golvbranschens statistikgrupp.