Statistik

Under lång tid har Golvbranschen, GBR, fört statistik över trender, marknadsutveckling och volym för sålt golvmaterial i Sverige. 2017 såldes för andra året i rad 25,5 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige.

Förändringar under 2017

  • Den totala försäljningen av trägolv blev något större 2017. Fanérgolv ökade, lamellparkett var oförändrat och massiva trägolv minskade. Trägolv var fortsatt den största materialgruppen med en marknadsandel på cirka 36 %.
  • Försäljningen av textilgolv ökade med 3 %, 2017 såldes 3,5 miljoner kvadratmeter. Tuftade/nålfiltplattor fortsatte att öka och marknadsandelen för textila golv var närmare 14 % av totalmarknaden.
  • Golvavjämning ökar stadigt, under 2017 med drygt 17 % från föregående år, siffrorna för fäst- och fogmassor visade en minskning med 7 %.
  • Övriga golv såsom linoleum, plast, laminat, kork, sisal och gummigolv visar små förändringar jämfört med 2016.

Läs hela rapporten om branschstatistiken under relaterade dokument här intill.

Golvbranschens statistik visar stora förändringar

Under perioden 1990-2017 har stora förändringar skett när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för 70 % av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för 30 %.

Marknadsandelarna har under tid förskjutits till den senare gruppens fördel. Andelen är nu cirka 60 % medan den förra minskat sin andel till cirka 40 %.

Golvbranschens statistikgrupp sammanställer

Golvbranschen har en statistikgrupp som består av utvalda representanter från medlemsföretagen och har till uppgift att analysera marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial samt ge indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor, lack och lim. Materialet sammanställs och anonymiteten säkerställs för de rapporterande företagen.

Det görs också en sammanställning av såld volym när det gäller golvavjämning, fäst- och fogmassor samt lack och lim.