Statistik

Under lång tid har Golvbranschen, GBR, fört statistik över trender, marknadsutveckling och volym för sålt golvmaterial i Sverige. 2023 såldes 18,5 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige. En nedgång i försäljningsvolym med nära nitton procent jämfört med föregående år. En historisk och dramatisk nedgång.

Förändringar under 2023

  • Efter flera år med ökade försäljningsvolymer sjönk försäljningen av trägolv 2023 med nästan 33 procent. Försäljningsminskningen innebär att marknadsandelen sjönk till drygt 29 procent. Lamellgolven stod för det största tappet, de massiva trägolven klarade sig bättre.
  • Försäljningen av textilgolv minskade med 13 procent 2023, plattor klarade sig bättre än tuftade mattor och rullar. Marknadsandelen för textila golv som helhet blev nära 15 procent.
  • Försäljningen av laminatgolv minskade 2023 med 20 procent, den lägsta försäljningsvolymen sedan 1998. Marknadsandelen var 15 procent.
  • Försäljningen av linoleum minskade med dryga 15 procent. Marknadsandelen ökade trots det till 8,4 procent.
  • Försäljningen av plastgolv minskade visserligen men maknadsandelen ökade till hela 31,6 procent och gick därmed om trägolv som den största materialgruppen. De heterogena plastmattorna klarade sig bäst.
  • Övriga golv: kork-, kokos-, sisal- och gummigolv rasade med hela 28 procent i försäljningsvolym 2023. Marknadsandelen hamnade strax över en procent.

    Golvavjämning minskade med närmare 9 procent. Fäst- och fogmassor minskade med närmare 17 procent.

Läs hela rapporten om branschstatistiken under relaterade dokument här intill.

Golvbranschens statistik visar stora förändringar

Under de senaste 30 åren har det skett stora förändringar när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. År 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för cirka 70 procent av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för resterande cirka 30 procent.

Nu är fördelningen av marknadsandelar annorlunda. Marknadsandelen för trä, linoleum och laminat var närmare 53 procent 2023, medan textil, plast och övriga golvmaterial har en andel på 47 procent.

Golvbranschens statistikgrupp sammanställer

Golvbranschen har en statistikgrupp som består av utvalda representanter från medlemsföretagen och har till uppgift att analysera marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial samt ge indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor och lack. Materialet sammanställs och anonymiteten säkerställs för de rapporterande företagen.

  • Är du intresserad av hur rapporteringen går till, eller kanske intresserad av att delta i insamlingen av branschstatistiken finns det mer att läsa i infobladet här intill.
  • Här finns uppgifter om personer och företag i Golvbranschens statistikgrupp.