Statistik

Under lång tid har Golvbranschen, GBR, fört statistik över trender, marknadsutveckling och volym för sålt golvmaterial i Sverige. 2019 såldes 24,9 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige. En minskning i försäljningsvolym med strax över 2 % jämfört med föregående år.

Förändringar under 2019

  • Försäljningen av trägolv minskade under 2019, den totala minskningen var 3 %. Massiva trägolv berördes särskilt men även försäljningen av fanérgolv och lamellparkett minskade. Trägolv var fortsatt den största materialgruppen med en marknadsandel på knappt 36 %.
  • Försäljningen av textilgolv minskade jämfört med föregående år med 8 %. Tuftade/nålfiltplattor minskade markant och marknadsandelen för textila golv var cirka 13 % av den totala marknaden.
  • Laminat minskade med 5 % från föregående år och marknadsandelen är knappt 15 %. 
  • Linoleum och plast visar små förändringar. 
  • Golvavjämning och fäst- och fogmassor minskade marginellt jämfört med föregående år.
  • Övriga golv såsom kork, sisal och gummigolv låg kvar på 2018 års nivå och har en marknadsandel om 1,6 %.

Läs hela rapporten om branschstatistiken under relaterade dokument här intill.

Golvbranschens statistik visar stora förändringar

Under perioden 1990-2019 har stora förändringar skett när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för 70 % av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för 30 %.

Marknadsandelarna har under tid förskjutits till den senare gruppens fördel. Andelen är nu cirka 60 % medan den förra minskat sin andel till cirka 40 %.

Golvbranschens statistikgrupp sammanställer

Golvbranschen har en statistikgrupp som består av utvalda representanter från medlemsföretagen och har till uppgift att analysera marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial samt ge indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor, lack och lim. Materialet sammanställs och anonymiteten säkerställs för de rapporterande företagen.

Det görs också en sammanställning av såld volym när det gäller golvavjämning, fäst- och fogmassor samt lack och lim.

  • Är du intresserad av hur rapporteringen går till, eller kanske intresserad av att delta i insamlingen av branschstatistiken finns det mer att läsa i infobladet här intill.
  • Här finns uppgifter om personer och företag i Golvbranschens statistikgrupp.