Statistik

Under lång tid har Golvbranschen, GBR, fört statistik över trender, marknadsutveckling och volym för sålt golvmaterial i Sverige. 2022 såldes 22,7 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige. En nedgång i försäljningsvolym med nära nio procent jämfört med föregående år.

Förändringar under 2022

  • Efter ett par år med ökade försäljningsvolymer sjönk försäljningen av trägolv 2022 med drygt 14 procent. Försäljningsminskningen innebär att marknadsandelen sjönk till drygt 35 procent men trägolv fortsatte ändå att vara det marknadsdominerande materialet.
  • Försäljningen av textilgolv minskade med 4,5 procent 2022 och hamnade därmed något under 2020 års nivå. Marknadsandelen för textila golv som helhet blev knappt 14 procent.
  • Försäljningen av laminatgolv minskade 2022 för andra året i rad. Totalt minskade försäljningen med knappt tio procent. Marknadsandelen var strax över 15 procent.
  • Försäljningen av linoleum höll sig i stort sett oförändrad i förhållande till 2021. Marknadsandelen uppgick till åtta procent.
  • Försäljningen av plastgolv minskade med 4,5 procent och försäljningsvolymen blev därmed den lägsta på många år. Med drygt 26 procents marknadsandel fortsätter plastgolv att vara den näst största materialgruppen.
  • Övriga golv: kork-, kokos-, sisal- och gummigolv, tappade marginellt i försäljningsvolym 2022. Nedgången blev 0,7 procent och marknadsandelen hamnade strax över en procent.

    Golvavjämning minskade med drygt 3,5 procent. Fäst- och fogmassor minskade med hela 15 procent, den lägsta volymen under de år statistiken omfattar.

Läs hela rapporten om branschstatistiken under relaterade dokument här intill.

Golvbranschens statistik visar stora förändringar

Under perioden 1990-2022 har stora förändringar skett när det gäller de olika golvmaterialens marknadsandelar. 1990 stod gruppen plast, textil och övriga golvmaterial för 70 procent av den totala marknaden och gruppen trä, linoleum och laminat för 30 procent.

Marknadsandelarna har under tid förskjutits till den senare gruppens fördel. Andelen är nu cirka 60 procent medan den förra minskat sin andel till cirka 40 procent. De senaste fem åren har marknadsandelarna varit i stort sett oförändrade.

Golvbranschens statistikgrupp sammanställer

Golvbranschen har en statistikgrupp som består av utvalda representanter från medlemsföretagen och har till uppgift att analysera marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial samt ge indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor och lack. Materialet sammanställs och anonymiteten säkerställs för de rapporterande företagen.

  • Är du intresserad av hur rapporteringen går till, eller kanske intresserad av att delta i insamlingen av branschstatistiken finns det mer att läsa i infobladet här intill.
  • Här finns uppgifter om personer och företag i Golvbranschens statistikgrupp.