Vill du hitta en erfaren golvläggare, plattsättare eller golvslipare? Inom Golvbranschen, GBR, hittar du seriösa golvföretag som uppfyller krav på ordnad ekonomi, följer branschens riktlinjer samt lämnar ett års utförandegaranti. Företagen är anslutna till Golvbranschens GolvGaranti för konsumenter, som syftar till att säkra konsumentens trygghet i händelse av tvist. Även företag som tillverkar och levererar golvmaterial är anslutna till Golvbranschen, GBR.

Företagen hör hemma i var sin förening som tillsammans utgör Golvbranschen, GBR.

Entreprenörsföretagen installerar och renoverar golv. De är anslutna till Golventreprenadföretagarnas förening, GFF.

Leverantörsföretagen tillverkar, importerar och distribuerar hela eller delar av golvkonstruktioner, allt från golvavjämning och golvlim till golvbeläggningar och ytbehandlingsprodukter. De är anslutna till Golvleverantörernas förening, GLF.

Erfarenhetsutbyte mellan entreprenörs- och leverantörsföretag är en av de viktigaste funktionerna inom GBR. I vår Tekniska kommitté hanteras tekniska frågor som sedan blir till råd och anvisningar för att undvika fel och ständigt förbättra golvinstallationer runtom i Sverige.

Företagen kan också välja att auktorisera sig enligt ytterligare kvalitets-, miljö-, och hållbarhetskrav och blir då ett Auktoriserat Golvföretag. Läs mer om det här!