Varför välja anslutna företag?

Det förekommer oseriösa aktörer i alla branscher och det är ofta svårt att veta på förhand vem som är seriös och vem som inte är det. Ett sätt att göra ett tryggt val av golvföretag är att vända sig till ett branschanslutet sådant. Golvbranschen, GBR, har även leverantörsföretag anslutna vilket gör att du också på materialsidan kan göra extra trygga val.

GBR-anslutna företag har ordnad ekonomi, god kunskap och utökat garantiansvar, det är tre goda anledningar att välja ett GBR-företag. Ekonomin kontrolleras av GBRs styrelse innan företaget kan erhålla anslutning och företag som inte betalar skatter och avgifter utesluts ur organisationen.

Vad kan branschanslutna företag?

Branschanslutna företag bryr sig om sina kunder och sin egen utveckling som företag. Genom anslutningen kommer man i kontakt med tekniska utvecklingsfrågor tidigt och kan på detta sätt erbjuda tjänster med hög kvalitet och trygghet för kunden. Branschanslutna företag får via branschorganisationens verksamhet unik kunskap om utvecklingsmöjligheter och problem. Den kunskapen ger dig som kund en trygghet i att din entreprenör kan utföra sitt jobb och göra det på rätt sätt utan obehagliga överraskningar.

Erfarenhetsutbyten skapar trygga lösningar

Erfarenhetsutbyte mellan entreprenörs- och leverantörsföretag är en av de viktigaste aspekterna på GBRs arbete. I vår Tekniska kommitté fångas problem upp på ett strukturerat sätt för att sedan utformas som tekniska råd och anvisningar för att undvika framtida bekymmer. Detta skapar en dynamik i kunskapsuppbyggnad och i kompetensutveckling som kommer golvföretagens kunder tillgodo.