Tips för en lyckad golvläggning

Ett skriftligt avtal är grunden för en väl utförd entreprenad. På detta sätt råder ingen tvekan om vad ni har kommit överens om och många problem undviks. Ett tips är att använda avtalsmallen AK86 (se länk i menyn här till vänster, ROT-avdrag och AK86) som är framtagen i samråd med Konsumentverket. Läs först igenom våra tips på vad ett avtal bör innehålla.

Sju saker ett avtal om golvarbeten bör innehålla:

  1. Arbetets omfattning. (Det vill säga, vad som ska göras och vad som inte ingår).
  2. Priset för arbetet, eller hur priset ska beräknas om kostnaden bestäms löpande. (Observera att en ungefärlig prisuppgift maximalt får överskridas med 15 % enligt konsumenttjänstlagen.)
  3. När och hur betalning ska ske. (Till exempel via delbetalningar eller en slutbetalning när arbetet är klart och godkänt.)
  4. När arbetet ska påbörjas och när det ska avslutas. (Detta är viktigt för att bedöma eventuella dröjsmål.)
  5. Hur eventuella tilläggs-, ändrings- och avgående arbeten (ÄTA) ska beställas. (Krav på skriftlig kommunikation är säkrast för parterna.)
  6. Hur besiktning ska ske.
  7. Vem som ska stå för försäkring, etc.

Gå noggrant igenom avtalet gemensamt innan ni signerar det. På detta sätt kan ni upptäcka meningsskiljaktigheter och reda ut dessa innan avtalet blir giltigt.

Övriga tips

Håll löpande kontakt och var tydliga i er kommunikation. En positiv och saklig attityd underlättar!

Checklistan för konsumenter och golvföretag vid beställning av golventreprenad finns att beställa hem i tryckt format i Golvbranschen, GBRs webbshop eller här.