ROT-avdrag vid golvläggning

Reglerna för ROT-avdraget ändrades den 1:a juli 2009. Den så kallade fakturamodellen infördes och kunden kan rabatteras direkt på fakturan. Golvföretag anslutna till Golvbranschen, GBR använder branschens standardiserade avtal för att underlätta utbetalning av ROT-avdrag till konsument.

För att du som konsument ska erhålla ROT-avdrag (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) ska arbetet avse reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad, exempelvis renovering av badrum eller golvläggning. Arbetena ska ske i nära anslutning till bostaden. Nybyggande av bostadshus eller dylikt omfattas inte. ROT-avdrag kan endast ske för de arbetskostnader som exempelvis golvläggningen ger upphov till. Utgifter för material, utrustning och resor räknas inte in.

Kontrollera om du har rätt till ROT-avdrag

För rätt till skattereduktion för ROT-arbete krävs, förutom att du själv nyttjar bostaden, att du är ägare till småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten. Det är även viktigt att tänka på att du aldrig kan få mer i skattereduktion än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Om du av något skäl nekas ROT-avdrag ska golvföretaget alltid ha full betalning. Som konsument prövas du slutgiltigt avseende rätt till ROT-avdrag vid deklarationen och prövningen av denna. Då är tjänsten i många fall slutreglerad och alla fakturor betalda. Det innebär att du som konsument själv får hantera eventuella fel och betala kvarskatt. Detta är något som golvföretaget inte har något ansvar för.

Golvbranschens företag hjälper dig

Ersättning för ROT-avdraget och rabatten till konsument får golvföretaget återbetalt från Skatteverket. Återbetalningen sker normalt inom tio dagar från det att begäran om utbetalning skickats till Skatteverket.

AK 86 är Golvbranschens standardavtal som ska användas när kunden är konsument. I detta avtal ansvarar du som konsument för att intyga att ROT-avdraget inte är förbrukat. Som golvföretag får man inte sådana upplysningar från Skatteverket, utan denna upplysning ansvarar du som kund/konsument för. Dokumentet Tillägg till AK 86 är utformat för att hantera de krav som ROT-avdraget ställer på uppgifter om konsumenten.