Golvbranschens GolvGaranti

Välj alltid ett företag som är anslutet till Golvbranschen, GBR, och därmed till Golvbranschens GolvGaranti. Dessa företag är seriösa med mångårig erfarenhet av branschen, dessutom förbinder de sig att följa branschens riktlinjer och lämnar ett års garanti på utfört arbete.

Samtliga medlemmar i Golvbranschen, GBR, är också anslutna till garantisystemet Golvbranschens GolvGaranti för konsument. Garantin omfattar en ettårig utförandegaranti som omfattar material och installationsfel. Det är en unik trygghet för dig som ska anlita en golvläggare. Garantin är kostnadsfri och ingår alltid om du anlitar ett företag anslutet till GBR.

Golvbranschens företag är specialister på golv

För att få bli ansluten till GBR måste företaget rekommenderas av branschkollegor och godkännas av GBRs styrelse. Medlemsföretagen ska vara välskötta med god ekonomi och flerårig erfarenhet. Våra anslutna företag är avtalsmässigt förpliktigade att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut, som normalt bara är en rekommendation.

Kvalitetssäkring genom GBRs Branschriktlinjer

Ett golvföretag som är anslutet till Golvbranschens GolvGaranti följer branschens gemensamma riktlinjer för bl.a. slipning, lackering, oljning, lutbehandling och periodiskt underhåll av trägolv. Riktlinjerna bygger på samlad branschkunskap och beskriver produkter och tekniska förutsättningar samt ger anvisningar och instruktioner om metoder för slipning, lackering, oljning, lutbehandling resp. underhåll.

Branschriktlinjerna är framtagna av GBR och de kan, tillsammans med
materialleverantörens utförandeinstruktioner, säkerställa kvaliteten i
golvföretagens arbeten.