Golvbranschen, GBR, är en branschorganisation med stort miljöengagemang. Vi fungerar som ett stöd för våra anslutna företag i olika miljöfrågor, tillhandahåller kurser och administrerar Golvbranschen, GBRs system för kretsloppsmärkning och golvåtervinning.

Vi utbildar kontinuerligt våra anslutna företag och ser till att den samlade kunskapen kring golv och metoder sprids och används. GBR engagerar sig i en rad miljöfrågor och arbetar bland annat med att:

  • Minska spill vid golvinstallation
  • Återvinna bland annat installationsspill av plast med hjälp av GBR Golvåtervinning
  • Kretsloppsmärka golvkonstruktioner
  • Minska koldioxidutsläpp från tillverkning och transporter
  • Sortera byggavfall
  • Förbättra golvbranschens redovisning av golvprodukternas miljöprestanda

Det här kan våra entreprenörer

För våra golventreprenörer tillhandahåller vi kurser som tar upp miljöaspekter relevanta för golvbranschen. Våra golventreprenörer har stor kunskap inom miljöområdet och arbetar aktivt med miljöfrågor i sin verksamhet. Exempel på aktuella miljöfrågor ses ovan.

GBR arbetar även med auktorisering av de golvföretag som på ett tydligt sätt vill visa att de arbetar seriöst med miljö-, kvalitets-, ekonomi-, teknik-, juridik- och kompetensfrågor. För att bli ett Auktoriserat Golvföretag krävs erforderlig utbildning av hela företaget.

Detta erbjuder våra leverantörer

Sveriges golvleverantörer ligger mycket långt fram på miljöområdet. De tillhandahåller detaljerad information om sina produkters miljöprestanda via en branschgemensam mall (BVD3). De är också engagerade i GBRs system för kretsloppsmärkning och golvåtervinning. Många av våra leverantörer har också ambitionen att registrera alla sina produkter i BASTA - en förteckning över byggvaror som uppfyller grundläggande krav beträffande miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessutom stöttar vi systemet branschgemensamt.

Brett miljöengagemang

GBR engagerar sig också i Kretsloppsrådets arbete, som är byggindustrins initiativ mot ett hållbart samhälle. Vi samarbetar även med BASTA, som är ett egendeklarationssystem, där leverantörerna själva registrerar de produkter som klarar uppsatta miljö- och hälsokrav.