Kretsloppsmärkning

Med Golvbranschens Kretsloppsmärkning kan du lätt identifiera de kemiska ämnen som ingår i en golvkonstruktion, närsomhelst under golvets hela livslängd. Du får utförlig information om hur du bäst sköter golvet och när det är dags att riva ut det kan du ta tillvara på golvet på ett miljöriktigt sätt.

Golvbranschen, GBR, har utvecklat ett system för kretsloppsmärkning av golv. Systemet möjliggör en enkel identifiering av vilka kemiska ämnen som ingår i golvkonstruktionen. På så sätt kan du vara trygg i vetskapen om att du har full kontroll i det fall det kommer nya rön om ett ämnes påverkan på hälsa och miljö.

Så fungerar det

GBR har en central databas med innehållsdeklarationer för branschens produkter. Systemet omfattar alla typer av golvkomponenter, från ytmaterial, lack och olja till lim, golvavjämning och primer. Varje innehållsdeklaration får en åttasiffrig kod - en kretsloppskod. Om innehållet i en produkt ändras, får den produktens innehållsdeklaration en ny kod. Uppgifterna sparas och finns kvar många år efter att produkten slutat säljas på marknaden.

Golventreprenören utför, vid beställning, en kretsloppsmärkning av golven. De kretsloppskoder som hör till de installerade golvprodukterna noteras i en förteckning som hör till fastigheten, eller så kan golventreprenören fästa en märkbricka med kretsloppskoderna direkt på golvytan, t ex i ett skyddat hörn av rummet.

Fri tillgång till databasen

Fastighetsägaren har sedan fri tillgång till databasen där informationen om produkterna finns lagrad. I databasen finns, förutom innehållsdeklarationer, leverantörens egna skötselråd till respektive ytmaterial. Detta möjliggör en korrekt skötsel av det specifika materialet, vilket håller golvet fint längre.

När det blir aktuellt att byta ut golven (eller vid hel utrivning) kan dess beståndsdelar omhändertas på ett miljöriktigt sätt, med stöd av uppgifterna i de sparade innehållsdeklarationerna.