Kretsloppsmärkning

Med Golvbranschens Kretsloppsmärkning kan du lätt identifiera vilka ämnen som ingår i en golvkonstruktion, närsomhelst under golvets hela livslängd. Du får utförlig information om hur du bäst sköter golvet och när det är dags att riva ut det kan du ta tillvara på golvet på bästa sätt.

Golvbranschen, GBR, har utvecklat ett system för kretsloppsmärkning av golv. Systemet möjliggör en enkel identifiering av vilka produkter som ingår i golvkonstruktionen och vad de innehåller. På så sätt kan du vara trygg i vetskapen om att du har full kontroll i det fall det kommer nya rön om ett ämnes påverkan på hälsa och miljö. Dessutom underlättas återvinning när golvet väl ska bytas.

Så fungerar det

Golventreprenören utför, vid beställning, en kretsloppsmärkning av golven. Alla ingående produkter som används i ett projekt sparas i en projektspecifikation som överlämnas till kunden.

Projektspecifikationen innehåller:

  • Alla produktnamn med beskrivning och var i fastigheten de är monterade
  • Dokumentförteckning över alla produkter med tillhörande
    • Byggvarudeklaration (BVD)
    • Skötselråd (för ytmaterial)

Som bilaga till projektspecifikationen överlämnas även alla tillhörande dokument.

Leverantörens egna skötselråd till respektive ytmaterial möjliggör en korrekt skötsel, vilket håller golvet fint längre. När det blir aktuellt att byta ut golven (eller vid hel utrivning) kan dess beståndsdelar omhändertas på ett miljöriktigt sätt, med stöd av uppgifterna i de sparade innehållsdeklarationerna.

Systemet omfattar alla typer av golvkomponenter, från ytmaterial, lack och olja till lim, golvavjämning, fäst- och fogmassa med mera. Uppgifterna sparas i en databas som GBR administrerar och finns kvar många år, även efter att produkten slutat säljas på marknaden.

Läs mer om GBR Kretsloppsmärkning på kretsloppsmarkning.se.