Kretsloppsmärkning - en hållbar lösning för att hantera och återvinna golv

Med Golvbranschens Kretsloppsmärkning kan du lätt identifiera vilka ämnen som ingår i en golvkonstruktion, närsomhelst under golvets hela livslängd. Du får utförlig information om hur du bäst sköter golvet och när det är dags att riva ut det kan du ta tillvara på golvet på bästa sätt.

Det här är GBR Kretsloppsmärkning

Genom att kretsloppsmärka golvet får du en förteckning över vilka produkter som finns inbyggda i golvkonstruktionen. Dessutom medföljer en skötselmanual med leverantörens produktspecifika skötselråd. Med hjälp av kretsloppsmärkningen kan du enkelt identifiera alla de ämnen som ingår i golvkonstruktionen. Varje produkt är kopplad till information om produktens innehåll i form av en byggvarudeklaration. Här finns även information om skötsel av golvet. Du får utförlig information om hur du bäst sköter golvet, och när det är dags att riva ut det kan du ta tillvara på golvet på ett miljöriktigt sätt. På så sätt kan du vara trygg i vetskapen om att du har full kontroll ifall det kommer nya rön om ett ämnes påverkan på hälsa och miljö.

Så fungerar det

Golventreprenören utför, vid beställning, en kretsloppsmärkning av golven. Alla ingående produkter som används i ett projekt sparas i en projektspecifikation som överlämnas till kunden.

Projektspecifikationen innehåller:

  • Alla produktnamn med beskrivning och var i fastigheten de är monterade
  • Dokumentförteckning över alla produkter med tillhörande
    • Byggvarudeklaration (BVD)
    • Skötselråd (för ytmaterial)

Som bilaga till projektspecifikationen överlämnas även alla tillhörande dokument.

Leverantörens egna skötselråd till respektive ytmaterial möjliggör en korrekt skötsel, vilket håller golvet fint längre. När det blir aktuellt att byta ut golven (eller vid hel utrivning) kan dess beståndsdelar omhändertas på ett miljöriktigt sätt, med stöd av uppgifterna i de sparade innehållsdeklarationerna.

Systemet omfattar alla typer av golvkomponenter, från ytmaterial, lack och olja till lim, golvavjämning, fäst- och fogmassa med mera. Uppgifterna sparas i en databas som GBR administrerar och finns kvar många år, även efter att produkten slutat säljas på marknaden.