PVC och mjukgörare

PVC är en av de mest använda plasterna i världen. PVC är en mångsidig plast med många goda egenskaper. Materialet kan genom användning av tillsatser skräddarsys för att passa olika produkter och användningsområden t ex för kablar, avloppsrör och golv.

Under många år har PVC varit omdiskuterat, främst på grund av dess innehåll av mjukgörare. Mjukgörare tillsätts för att göra materialet mjukt och flexibelt, egenskaper som är önskvärda för ett golv.

Olika slags ftalater

Flera mjukgörare i plastmattor tillhör gruppen ftalater. Bland ftalater finns sådana som är tillståndspliktiga enligt europeisk kemikalielagstiftning och inte längre används i golv- och väggprodukter tillverkade inom EU. Det finns också ftalater såsom DINP och DIDP vilka inte utgör någon risk för människa eller miljö vid användning i golv- och väggbeklädnader, läs mer under Ny vägledning underlättar återvinning. Vidare finns ftalatfria och/eller växtbaserade mjukgörare, till exempel DINCH.

Ett miljömässigt hållbart alternativ

Den PVC som tillverkas idag kan inte jämföras med gårdagens. Idag kan PVC-plast anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ.

  • Ämnen som tidigare använts och som upptäckts ha negativ påverkan på människa och miljö har fasats ut.
  • Tillverkningsprocessen för PVC är mindre energikrävande än andra konventionella plaster.
  • PVC kan återvinnas många gånger utan att tappa sin funktion.
  • Genom GBR Golvåtervinning finns möjlighet att ta till vara spill av plastgolv och utnyttja avfallet för tillverkning av nya produkter.

Genom att se till golvets hela livscykel, dvs. vilket material som används, hur golvet monteras, underhåll och skötsel i användarfasen samt hur golvet tas tillvara när det är uttjänt får du en helhetsbild över prestanda och miljöpåverkan. Helhetsperspektivet är viktigt för att fatta rätt beslut i fråga om material att använda för att möta behov och krav i varje unikt fall.