Golvbranschens klimatfärdplan - nettonollutsläpp 2045

Byggbranschen står för cirka 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Som en del i att minska klimatpåverkan har företag anslutna till Golvbranschen, GBR, beslutat att tillsammans sträva mot att nå nettonollutsläpp 2045. Arbetet tar utgångspunkt i ”Fossilfritt Sverige” och färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.

Kartläggning av utsläpp

Första delmålet innebar att kartlägga utsläppen inom golvbranschen. Detta utfördes som en del av forskningsprojektet Klimatfärdplan för Golvbranschen, med IVL som projektledare. Utsläppen har nu beräknats och de största utsläppsposterna har identifierats. Man fann att följande delar står för störst klimatpåverkan i golvbranschen:

  •  avfallshanteringen av ytskikt (förbränning), följt av
  •  materialtillverkning (främst från råvaror) och
  •  tredjepartsleveranser av färdig vara (d.v.s. materialleverantörens transporter)

När det kommer till tjänsterna, alltså golventreprenörens aktiviteter för installation av material, är det golventreprenörernas transporter som står för den största klimatpåverkan.

Beräkningen gav att Golvbranschens anslutna företags totala klimatpåverkan (räknat med basår 2021) var cirka 220 miljoner kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Varav entreprenörernas klimatpåverkan från transporter utgjorde cirka 10 miljoner kgCO2e.

Fortsatta insatser för att minska utsläppen

Fortsättningen enligt färdplanen är att sätta tydliga mål för branschens företag, med utgångspunkt i de delar som står för störst klimatpåverkan. En ökad andel renovering av golv istället för nyinstallation kan vara en väg att minska klimatavtrycket. Inom branschen diskuteras också hur man kan samverka internt i branschen samt med andra aktörer inom byggbranschen för att öka återvinningen av flera olika typer av golvmaterial. Här finns en stor potential att sänka klimatavtrycket.