Avfallsriktlinjer

Byggbranschen står för en stor del av samhällets farliga avfall. Inom byggsektorn arbetar man på olika sätt för att förbättra detta, så även i golvbranschen. Förutom att försöka minimera spill och farligt avfall är det också viktigt att veta hur material och produkter ska hanteras när de blir avfall.

Byggavfall kan uppkomma som spill vid byggproduktion, vid utbyte av byggvaror eller vid rivning. Golvbranschen, GBR, har tagit fram en söklista som utgår från produkter som förekommer vid bland annat golv- och våtrumsarbeten.

Hjälp vid inventering av avfall

Söklistan har utformats som en praktisk guide för våra golventreprenörer och beskriver hur material och produkter ska hanteras då de blir avfall. Den är avsedd att användas som hjälpmedel vid bland annat inventering inför rivning eller utbyte av byggvaror.

När det gäller installationsspill av plast har GBR också utvecklat ett system för återvinning.