Alla företag som är anslutna till GBR har rätt till juridisk och teknisk rådgivning. GBR erbjuder fortbildning med de senaste läggningsteknikerna och information om hur man undviker de vanligaste felen.

Alltid uppdaterad via GBR

GBR hjälper anslutna företag att orientera sig i för golvbranschen relevanta arbetsmiljöregler. Vi är med och påverkar och bevakar såväl nationella som europeiska miljöaktiviteter inom byggindustrin. Som anslutet företag är du alltid uppdaterad om vad som är på gång inom det för branschen aktuella miljöområdet. Samtliga anslutna företag i GBR är anslutna till garantisystemet Golvbranschens GolvGaranti för konsument. Garantin omfattar en ettårig utförandegaranti som omfattar material och installationsfel.

Statistik över marknadsutvecklingen 

GBR ger ut statistik där marknadsutvecklingen av sålt golvmaterial analyseras samt ger indikationer om volymer för golvavjämning, fästmassor, fogmassor, lack och lim.

Under denna rubrik finner du ett urval av de tjänster som Golvbranschen, GBR erbjuder sina anslutna företag.