Juridisk rådgivning

Alla företag som är anslutna till Golvbranschen, GBR, har rätt till juridisk rådgivning. Hamnar man som anslutet företag i tvist med ett annat företag eller en konsument går det att få hjälp att hantera situationen.

Vilken hjälp går det att få?

Ofta går det att lösa problem på ett konstruktivt sätt så att parterna kan komma överens och fullfölja sina åtaganden. Ibland klarar man inte av att reda ut vem som ska stå för vad i en avtalsöverenskommelse och då kan det vara bra att kunna vända sig till GBR för rådgivning. Vi hjälper anslutna företag med rådgivning i entreprenadjuridiska tvister, kontakter med myndigheter i samband med offentliga upphandlingar och tillhandahåller stöd innan ingåendet av ett nytt avtal.

Gedigen juridisk databas på Företagssidorna

golvbranschen.se Företagssidorna under fliken Juridik finns omfattande juridiskt material som förklarar och ger en orientering kring de normer och lagregler som ett golvföretag har att ta hänsyn till i sin verksamhet. Det publiceras löpande juridiska nyheter att hålla koll på och vi har även samlat vanliga frågor och svar. Dessutom går det att ladda ned en mängd juridiska dokument som olika avtalsmallar, blanketter för reklamationsförfaranden och avisering om hinder eller ÄTA, och byggbranschens standardavtal.