Entreprenadindex

Index är ett jämförelsetal som används vid beräkning av en kostnadsförändring mellan två tidpunkter, så kallad indexreglering. Golvbranschen, GBR, arbetar med att fastställa dessa. Som medlem i Golvbranschens Riksorganisation får du tillgång till Entreprenadindex och GBRs Materialprisindex, MPI.

VIKTIGT !
Under 2011 har en översyn gjorts av Entreprenadindex E84. Den kommer att ersättas med Entreprenadindex E 11 med basmånad januari 2011. Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll. Det har resulterat i att likartade huvudgrupper slagits samman, men det har också tillkommit nya.

 Läs mer om det på entreprenadindex.se 

 
Indextalen är fastställda av Statistiska Centralbyrån, SCB och Byggföretagen i samråd med Golvbranschen, GBR. Indexregleringen som tillämpas inom golvbranschen är uppdelad i två beräkningsmodeller Entreprenadindex och GBRs Materialprisindex, MPI.

Entreprenadindex

Används vid beräkning av kostnadsändringar under pågående entreprenad med arbets- och materialkostnad inräknat i indextalen. För Entreprenadindex är indexsiffrorna updelade enligt principen: 90 % material, löner m.m. och 10 % oreglerad del. Du kan läsa mer om tillämpningsföreskrifterna samt kostnadsvikterna för på SCBs webbplats. Du kan också finna mer information om entreprenadindex på Byggföretagens webbplats entreprenadindex.se.

GBRs Materialprisindex, MPI

Är avsett för beräkning av kostnadsförändringar för materialtransporter mellan golvleverantörer och golventreprenörer. Indextalen för GBRs materialprisindex beräknas efter samma prisunderlag som Entreprenadindex med fördelningen 87 % material och 13 % oreglerad del.