Handbok Byggkeramik

Handboken gavs först ut 2004 och finns sedan 2014 nu i en digital version – tillgänglig i din dator, surfplatta och smartphone. Den är lätt att använda både för nybörjare och mer rutinerade keramik- och våtrumsmontörer. Handboken riktar sig till montörer, arbetsledare, besiktningsmän, projektörer, byggherrar, projektplanerare, arkitekter, tekniska konsulter, leverantörer samt försäkringsbolag.

Omfattande innehåll

I Handbok Byggkeramik finns till exempel:

  • tekniska råd som förklarar hur enstaka keramiska plattor kan delrepareras
  • pedagogiska beskrivningar som visar hur tätskikt ansluts mot golvbrunn
  • svar på tekniska frågor kring våtrumsbygge där ytskiktet är keramiska plattor och tätskiktet består av plastmatta, tätskiktsfolier eller vätskebaserade system
  • toleranskrav för färdigt montage

Därutöver behandlas kvalitet, miljö och juridik samt vad som gäller vid tjänst åt konsument och vid uppdrag i entreprenad. Andra områden är historik kring händelser, lagar och regler samt nya och aktuella bestämmelser.

Prenumeration av Handbok Byggkeramik ingår för företag som är anslutna till GBR. Övriga prenumeranter betalar en årlig abonnemangsavgift. För att registrera en prenumeration gå till GBRs webbshop.