Branschriktlinjer för slipning och ytbehandling av trägolv

Golvbranschen, GBRs branschriktlinjer beskriver översiktligt metoder för slipning, ytbehandling med lut, lack och olja samt underhåll av trägolv. Branschriktlinjerna är framtagna tillsammans med GBRs leverantörsföretag. Riktlinjerna kan med fördel användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidplanering och bedömning vid renovering och underhåll av trägolv.

Dessa är under uppdatering och kommer att färdigställas under 2022.