Trägolv på golvvärme

Vill du installera golvvärme för att öka komforten finns det mycket att tänka på, inte minst när golvvärmen ska beläggas med trägolv. Trägolv rör sig och mycket bör begrundas inför en sådan installation.

Golvbranschen, GBR, har tagit fram en handbok som behandlar vad man bör tänka på vid installation av trägolv på golvvärme. Handboken innehåller allmän information om trä som golvmaterial, fukt samt detaljerade konstruktionsritningar för olika typer av golvkonstruktioner med trägolv på golvvärme.

Handboken är framtagen i samråd mellan GBRs leverantörer av trägolv samt ledande leverantörer av golvvärmesystem.

Några tips ur Trägolv på golvvärme:

  • Installera inte högre effekt/kvadratmeter än nödvändigt. Med hög installerad effekt/kvadratmeter blir temperatursvängningarna större och risken för övertemperatur högre.
  • Olika golvmaterial upplevs som olika varma eller kalla vid samma temperatur. Yttemperaturen 27°C bör inte överstigas.
  • Det är inte bara träbaserade golvmaterial som trivs bäst i RF mellan 30 - 60%. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall.
  • Golvvärme ger en ökad uttorkning, vilket orsakar extra krympning
  • Massiva trägolv är mer benägna att röra sig än så kallade lamellparkettgolv.
  • Det finns två huvudtyper av golvvärme: vattenburna och elektriska system.
  • Viktigt för trägolv och inte minst komforten är att värmesystemet ska vara utformat så att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.
  • Se till att skydda trägolvet från underlagets fukt.
  • Golvvärmesystemet startas enligt tillverkarens anvisningar.

En vanlig fråga är: Behöver man verkligen fuktskydd vid golvvärme? - Läs svaret här