VT-märkning – Godkända plastgolv/-vägg för våtrum

Plastgolv/-vägg som ska användas i våtrum godkänns av Golvbranschen, GBR. En branschgodkänd produkt kallas VT-godkänd, där VT står för vattentät. Produkter godkänns både som vattentäta ytskikt och som tätskikt under kakel och klinker.

Plastgolv/-vägg även som tätskikt under kakel och klinker

I badrum, toaletter, span och liknande, som har kakel på väggarna eller klinker på golven, måste underliggande fuktkänsligt material skyddas med hjälp av ett tätskikt. Utan skydd kommer underlaget att skadas och det finns en överhängande risk för fukt- och mögelskador som på sikt riskerar att påverka de boendes hälsa. Golvbranschen testar och godkänner plastgolv/-vägg som fungerar som tätskikt under keramiska ytskikt. Dessa produkter godkänns efter att produkterna uppfyllt GBRs strängaste krav som innebär att plastgolv/-vägg inte bryts ned och förstörs under produktens livscykel och att den är både är vattentät och ångtät. Produkterna ska också klara ett dragprov där materialet tänjs ut minst 30 % av materialet ursprungsstorlek utan att haverera. Detta test utförs efter att produkten klarat nedbrytningstestet (alkalitest).

Godkända produkter sedan 1987

Golvbranschen, GBR, har sedan 1987 haft en standard för hur plastgolv/-vägg i våtrum ska provas för att säkerställa de egenskaper som krävs för att materialen ska fungera i våta utrymmen. Denna standard kallas kort och gott Golvbranschens Branschstandard. När en leverantör har testat och fått sin produkt godkänd av GBR listas produkten som en VT-godkänd produkt hos GVK. I våtrummet installeras de VT-godkända plastgolven/-väggarna säkrast med hjälp av ett GVK-auktoriserat företag med montörer som har en särskild våtrumsbehörighet.

Golvbranschens Branschstandard - så testas produkterna

Branschstandarden består av följande delar:

Har leverantören uppfyllt dessa krav, intygar man detta till GBR och får ett intyg på att produkten uppfyller branschens krav. Det samma gäller för leverantörer av fästmassa, som även de intygar ett produkten är lämplig på underlag av VT-godkänd plastgolv/-vägg.

Delreparation

En VT-godkänd plastmatta är möjlig att delreparera om produkten dessutom är godkänd för delreparation och därmed har en tillhörande monteringsanvisning som beskriver utförandet. Delreparation kan utföras exempelvis vid skadade tätskikt, eller vid reparationer av den underliggande konstruktionen till följd av skada eller fel där en del av tätskiktet behöver tas bort. Följande grundkriterier måste vara uppfyllda för att delreparation ska vara möjlig:

  1. Vid installationstillfället måste befintligt tätskikt ha varit VT-godkänt
  2. När det ska delrepareras måste passbiten/ersättningsbiten vara VT-godkänd samt godkänd för delreparation. Dessutom måste passbitstillverkaren bekräfta att produkterna är kompatibla (om befintlig tätskiktsprodukt är samma produkt som passbiten är produkterna kompatibla)

Du finner samtliga godkända plastmattor för delreparation här.
I leverantörens anvisning framgår hur delreparation utförs samt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda. Uppfylls inte förutsättningarna för delreparation av tätskikt ska hela våtutrymmet återställs för att säkerställa tätskiktets funktion.
Särskilt viktiga aspekter att ta hänsyn till vid delreparation av plastmatta är:

  • Det får inte föreligga fukt i underlaget efter tidigare vattenskada, underlaget ska uppfylla samma krav som vid normal installation
  • Vid friläggning av tätskiktet från fästmassa är det viktigt att iaktta särskild försiktighet för att inte skada tätskiktet
  • När plastmattan återställts måste svetsskarvarnas täthet kontrolleras med GVK-pumpen
  • Arbetet måste fotodokumenteras med Golv- & Våtrumskontroll eller motsvarande

Om hela golvet ska bytas kan du läsa mer i TK-råd 115 – byte av våtrumsgolv av plast genom svetsning (inloggning till företagssidorna krävs).

Delreparation är ett sätt att tekniskt återställa ett tät- eller ytskikt. Ta i beaktande att delreparation kan resultera i kulör- och/eller nyansskillnader i ytskiktet. Bedömning av kulör- och/eller nyansskillnader görs i enlighet med GBRs bedömningsgrunder för skönhetsfel.

Du finner också mer information om delreparation på gvk.se.