Knarr i trägolv

Ibland kan trägolv knarra när man går över det. Ljudet uppstår när träfibrerna i golvet gnids mot varandra. Hur mycket får då ett nyinlagt golv knarra innan det betraktas som felaktigt?

Vad betraktas som fel?

Så kallade "spänningsljud", d.v.s. enstaka knäppningar eller knastrande som uppträder när man går över golvet men som inte uppträder när man kort därefter går tillbaka samma väg - bedöms inte som ett fel - utan är en naturlig del av ett trägolvs karaktär.

Knarr/knastrande som hörs varje gång man belastar golvytan - och som uppstår över en större del av golvet eller precis över den ytan där man alltid går -betraktas som fel.

Vad beror det knarr i trägolv på?

Ihållande knarr eller knastrande ljud kan bero på att undergolvet är ojämnt eller att man använt en för mjuk foam eller liknande. Det kan även komma sig av att golvet sitter i spänn på grund av en för liten rörelsefog. Golvet kan också påverkas av en hög relativ fuktighet i luften som gör att brädorna sväller och gnider sig mot varandra. Eller så kan det vara fel i själva golvet, till exempel en felfräst profil eller för mycket vax i profilen.