Skönhetsfel på golv

Golvbranschen, GBR, har tagit fram riktlinjer för hur skönhetsfel ska bedömas på olika golvmaterial. De så kallade bedömningsgrunderna är framtagna med branschens mångåriga erfarenhetsåterföring till grund och är idag praxis i domstolsförhandlingar och i Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Alla bedömningsgrunder finns samlade i häftet "Bedömningsgrunder vid skönhetsfel..." och går att beställa från GBRs webbshop.

 

 

 

 

Gällande bedömning av färdigt utförande av keramik har GBR tillsammans med Byggkeramikrådet, BKR, tagit fram skriften Riktlinjer för färdigt utförande av keramik. Du kan läsa mer här.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande till:

Anlita godkända besiktningsmän

För att kunna göra en rättvis bedömning av ett inlagt golv måste man ha både kunskap och erfaranhet av besiktningar. Golvbranschen, GBRs godkända besiktningsmän utför konsument-
besiktningar med både den kunskap och erfarenhet som krävs.

Senast uppdaterad: 17 maj 2021