Stavar som släpper

Lamellparkett (eller flerskiktsparkett) är uppbyggt av flera träbaserade skikt. Ibland kan det översta skiktet, slitskiktet, släppa ifrån underliggande skikt. Det kallas för "stavsläpp".

Den vanligaste formen av stavsläpp är när några få stavar släpper. Dessa kan oftast limmas tillbaka med godkänt resultat. I enstaka fall kan hela golvet haverera. Denna typ av stavsläpp kan inte lagas utan golvet måste istället bytas ut.

Varför uppstår stavsläpp?

Gemensamt för alla stavsläpp är att de drabbar alla parkettfabrikat, alla dimen­sioner och förekommer i alla sorters miljöer. Sannolikt bidrar golvets ålder till att limfogen i lamellbrädans konstruktion blivit spröd och utmattad med åren. Vid slipning fortplantas vibrationer ned i parkettbrädan och detta kan medföra att limfogen brister. Ytterligare bidragande orsaker kan vara att fuktrörelserna blivit för stora på grund av variationerna i inomhusklimat, städmetoder m.m. Rekommen­derat klimat är 15 - 25°C och en relativ fuktighet på 30-60 %. Vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Går inte att förutse

När ett lamellparkettgolv ska slipas gör entreprenören alltid en avsyning före renovering för att se om golvet visar tecken på vattenskador, lösa slitskikt eller andra skador som kan påverka renoveringen. Tyvärr finns det inget sätt att på förhand veta om ett golv kommer "släppa" eller inte. Ett parkettgolv som till synes ligger slätt utan synliga slitskiktssläpp, kan trots detta ha slitskikt som kan lossna vid till exempel omslipning och lackering. Stavsläpp kan till och med uppkomma flera månader efter en renovering.

Vid slipning av lamellparkett då beställaren är konsument bör denna information förmedlas till konsumenten. Denna information kan enkelt förmedlas genom vår informationsblankett som finns tillgänglig för anslutna företag.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om trägolvet indikerar normal förslitning vid avsyning före slipning är det omöjligt för golventreprenören att med säkerhet avgöra eller förutse om slitskikt kommer att lossna eller ej. Lossnande slitskikt är enligt golvbranschens nuvarande erfarenhet sällan förekommande och uppkommer oförutsett.