Slitstyrkan på lackade trägolv är bättre än testmetoden visar

Golvbranschen, GBR har utvärderat metoden att mäta slitstyrkan på lackerade trägolv. Med i projektet var de största trägolvs- och lacktillverkarna i Sverige och Tyskland. Slutrapporten pekar ut ett flertal faktorer som behöver ändras i den standardiserade metoden för att ge mer pålitliga resultat.

Under 2005 uppstod en markant skillnad i provresultaten jämfört med tidigare tester. Skälet misstänks vara att tillverkaren av testutrustningen gjort förändringar i sin produkt. Tester hos RISE (tidigare SP) har visat på tydliga skillnader mellan det nya och gamla läderhjulet, som används i metoden. Taber, som patenterat metoden och levererar provningsutrustning, har dock inte uppgivit någon orsak till förändringen.

Metoden behöver modifieras för att ge mer tillförlitliga resultat

Golvbranschen har undersökt metoden och utvärderat nya alternativ. Målet har varit att hitta vägar att göra metoden mer tillförlitlig. Slutsatsen av projektet är att den standardiserade metoden behöver förändras. En rekommendation är att utföra testet med gummihjul istället för som idag med läderhjul. Detta för att gummi är ett material som lättare går att specificera. Dessutom bör nötningsmedlets egenskaper bättre specificeras.

Läs mer i slutrapporten.

Rapporten är skriven på engelska. Nedan ser du ett utdrag.

Extract from the report:

"If continuing testing according to the existing European standard (EN 14354), the market will have to accept the implication that the lacquer now resists fewer revolutions before it wears through. It will appear as if the lacquer does not meet the same standard as before even though nothing in the lacquer has changed. Also, the corresponding table for classification, to categorize if the floor is appropriate in a certain domestic or commercial environment, relies on old results and is no longer applicable. This means that it is difficult to decide and communicate the floors suitability and sustainability in a certain setting. Furthermore, there are no assurances that the results we see today are not going to change again. Since leather is a natural material and hard to fully specify, a new difference in the wheels might occur in future batches."