Riktlinjer för färdigt utförande av keramik

Golvbranschen, GBR, har tillsammans med Byggkeramikrådet, BKR, tagit fram skriften Riktlinjer för färdigt utförande av keramik. GBRs och BKRs skrifter har samma innehåll och gemensamma bilder, men olika layout. Det gemensamma innehållet innebär att kraven som ställs på färdigt plattsättningsarbete blir tydligt för företag, konsumenter och besiktningsmän.