Trägolv och deras egenskaper

Trä är ett vackert naturmaterial med många variationer. Just på grund av att det är ett naturmaterial har det en del egenskaper som kan vara bra att känna till.

Trägolv påverkas av variationer i luftfuktighet

Trägolv krymper när det är torrt inomhus och sväller när det är fuktigt. När golvet är torrt, vilket är vanligt på vintern, kan det visa sig som springor och att brädorna skålar sig. När golvet svällt på grund av fuktig luft, vilket är vanligt på sommaren, kan golvet kupa sig. Om golvet är löslagt är det mycket viktigt att det har utrymme att röra sig. Trägolv trivs bäst då det är 30-60 % relativ fuktighet i luften.

Trägolv ändrar nyans då det utsätts för solljus

De flesta trägolv mognar i färgen efter inläggning. Många träslag gulnar, vissa blir mörkare och andra ljusare.

Variation i träslagens i hårdhet

Olika träslag är olika hårda, men även inom samma träslag och till och med på samma bräda kan hårdheten variera kraftigt. Hårdheten kan skilja sig mellan yt- och kärnved och beroende på hur snabbt eller hur långsamt trädet har växt.