Nyhetsarkiv

Här hittar du alla nyheter och pressmeddelanden som Golvbranschen, GBR publicerat.

 • För GBR-företag

  Affärsmodell gynnar kriminella upplägg

  Golvbranschens vd Johan Aspelin skriver i en debattartikel på Svd.se om kriminalitet och oseriösa aktörer i byggbranschen. Om vad som händer när priset styr, och inte minst vad som händer med yrkeskunnandet när fuskande firmor ständigt landar jobben. - Ett sätt att göra verklig skillnad är att ställa krav på auktorisation för verksamma firmor i byggbranschen. Det gör att både större byggentreprenörer och konsumenter vet att dessa firmor är pålitliga. Auktorisationen innebär också att om fel uppstår så kan beställaren vända sig till den som utfärdat auktorisationen för att begära rättelse. Incitamentet att låta den med lägsta pris utföra jobbet minskar då drastiskt. Läs hela debattartikeln här (inloggning krävs).

   

   

 • Pressmeddelande

  Golvtrender 2022

  Golv byter vi inte så ofta. Ändå är det kul att se vart trenderna blåser eftersom golvet sätter stilen och stämningen i ett rum utan att vi egentligen är medvetna om det. Här är några av tendenserna som sticker ut när vi spanar på golv, golvmaterial och färger 2022.

 • För GBR-företag

  Revidering av det branschspecifika standardavtalet Golv 07 – nu Golv 21

  GBR har under 2021 sett över det branschspecifika standardavtalet Golv 07 och efter ett styrelsebeslut under hösten har genomförda ändringar i avtalet godkänts och antagits. Avtalet heter härefter Golv 21 och finns tillgängligt på företagssidorna på golvbranschen.se. 

 • Sveriges bästa unga golvläggare sökes!

  Yrkes-SM kommer att arrangeras 10–12 maj 2022 i Växjö. Golvläggning planeras vara ett av alla de yrken som är representerade. Det är nu hög tid att anmäla intresse om du vill delta – anmäl dig senast i mitten av januari. 

 • För GBR-företag

  Indexreglering i samband med ökade materialpriser – vilket index ska användas?

  Priser på byggmaterial har under det senaste året ökat markant. GBR har tidigare informerat om vad som gäller i de fall ett kontrakt är skrivet på fast pris utan indexreglering. För materialleverantörers del, under förutsättningar att ABM 07 gäller för köpeavtalet, finns i punkt 28 en möjlighet att indexreglera om det skett en onormal prisförändring för material som ingår i en vara, som varit oförutsedd och dessutom väsentligt påverkar hela kostnaden för varan. Information om vilket index som ska användas i dessa situationer samt tidigare utskickat material finns att tillgå på företagssidorna på golvbranschen.se under Juridik (inloggning krävs).

 • Pressmeddelande

  Allt du vill veta om trägolv

  Funkar det med golvvärme under ett trägolv? Varför blir det springor mellan golvplankorna på vintern? Vilken är den bästa städmetoden för trägolv? Kan jag själv laga småskavanker i träet? Frågorna är många kring golv av trä – det i särklass mest populära golvmaterialet i svenska hem.

 • För GBR-företag

  Vad gäller egentligen vid prisändringar på golvmaterial?

  Johan Aspelin, vd på Golvbranschen, GBR, informerar om vilka rättigheter och skyldigheter du har som entreprenör när leverantörer ändrar sina priser. 

 • Pressmeddelande

  Dokumenterad golvkonstruktion ger klimatvinster

  - Varför vänta med klimatdeklarationer bara för att det inte är lagstadgat ännu? Vi har ju verktygen redan idag, säger Per Andersson på Ljungby Golv och syftar bland annat på den kretsloppsmärkning som finns i tjänsten Golv- och Våtrumskontroll.
  - För att bli ett riktigt vasst redskap krävs dock att nödvändiga produktuppgifter läggs in kontinuerligt i systemet.

 • Vad gör GAGG egentligen?

  Vad gör GAGG egentligen?
  Oscar Jäderlund på Combimix Sverige är ordförande i GAGG, ett forum inom GBR som behandlar tekniska frågor kring spackel- och avjämningsmassa.
  - Mitt intryck är att branschen ser positivt på våra slutsatser, säger han. Vi har en god systematik och ger ut väl underbyggda rekommendationer och branschstandarder i golvavjämningsfrågor.

 • Nyheter från Golvbranschen, GBR - november 2021

  Johan Aspelin, vd på Golvbranschen, GBR, berättar om e-tjänsten Golv- & Våtrumskontroll. Nu finns för- och egenkontroll för golvslipning och ytbehandling. Han berättar också om hur du loggar in till tjänsten. För att använda tjänsten måste företaget vara anslutet till GBR och/eller GVK-auktoriserat.

  Se klippet här på Youtube.

 • Keramikteknik online

  Nu finns kursen Keramikteknik också online som ett alternativ till den fysiska utbildningen. 

  En av dem som gått online-kursen är Niclas Nyström Adman, plattsättare hos Karlströms Golv i Visby med lång erfarenhet av yrket. Kursen vänder sig till erfarna montörer och arbetsledare på GBR-anslutna företag, men även leverantörer och GBR-godkända besiktningsmän är välkomna.

 • För GBR-företag

  För- och egenkontroll för slipning och ytbehandling nu i Golv- & Våtrumskontroll

  Nu kan du skapa för- och egenkontroller för slipning och ytbehandling i Golv- & Våtrumskontroll. Tidigare har det funnits möjlighet att skapa för- och egenkontroller för vanliga torra arbeten, men nu finns det alltså särskilt utformade mallar för slipning och ytbehandling.

 • Dags att beställa GBRs Kalender & Faktabok för 2022!

  Anslutna företag kan nu beställa GBRs Kalender & Faktabok för 2022 i webbshopen. Kalendern innehåller bland annat uppdaterat kontaktregister, info om teknik, juridik och branschriktlinjer samt utdrag ur Handbok Byggkeramik och den senaste upplagan av Säkra Våtrum - GVKs branschregler för tätskikt i våtrum.

 • Edvard Lodin vikarierar för Jenny Adnerfall

  Edvard Lodin finns nu på Golvbranschens kansli som vikarie för Jenny Adnerfall under hennes föräldraledighet. Under något år framåt kommer alltså Edvard att arbeta med Golvbranschens teknik- och miljöfrågor. Edvard har nyligen avslutat sin utbildning till civilingenjör i arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet.

 • Pressmeddelande

  Säkrare golvinstallationer med ny e-tjänst

  Nu kan golvföretag som är anslutna till både Golvbranschen, GBR, och GVK använda samma e-tjänst för arbeten i såväl torra som våta utrymmen.
  - Vi har letat runt för att hitta smarta, digitala sätt att göra egenkontroller. Nu har vi börjat använda nya Golv- och Våtrumskontrollen och den fungerar riktigt bra. Det räcker att lägga in uppgifter om varje projekt en gång. Sedan är det bara att köra - oavsett om det handlar om torra eller våta utrymmen, säger Richard Westholm, arbetschef på George Anderson Golv i Borås.

 • Pressmeddelande

  Nu ska allt golvmaterial bli klimatberäknat

  Golvbranschen, GBR, har nu dragit i gång sitt projekt för att beräkna utsläppen i branschen. Projektet är en del i att uppfylla den klimatvision som stämman beslutade om 2020. Läs intervjun med Jenny Adnerfall, projektansvarig på GBR.

 • Pressmeddelande

  Återvinning i praktiken - Peab visar på cirkulära flöden

  Byggföretaget Peab har liksom NCC infört krav på återvinning av golvspill i sina projekt. Ett exempel på hur detta fungerar i praktiken är en ombyggnad på Helsingborgs sjukhus. I slutet på förra året beslutade Peab, tillsammans med NCC, att alltid ställa krav på att Golvbranschen, GBRs återvinningssystem för golvspill ska användas av entreprenörerna. Återvinningssystemet ger Peab möjlighet att säkerställa ett cirkulärt flöde där spillet blir till nya golv. 

 • Pressmeddelande

  eBVD säkrar korrekta produktuppgifter i byggprocessens alla led

  Den digitala byggvarudeklarationen eBVD har utvecklats i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och byggmaterialbranschen. Syftet med eBVD är att vara hela byggbranschens standard för att redovisa produktdata och att det ska fungera som ett nav där informationen kan hämtas.

 • Det här kan vi hjälpa dig med!

  För dig som är konsument finns en mängd tekniska dokument och råd att läsa och ladda ned här på vår webbplats. De golvföretag som är anslutna till oss hittar du här.  Vill du anlita en av våra godkända besiktningsmän finns kontaktuppgifter här.

  På vår branschtidskrift Golv till Taks webbplats finns över tio års samlad golvkunskap. Här kan du också beställa en prenumeration på Golv till Tak!

 • Vad gör GABY egentligen?

  Fredrik Butler, platschef på Ekenhuset, sitter som ledamot i GABY som är Golvbranschens arbetsgrupp för byggkeramik.

  - GABY är ett forum där leverantörer och entreprenörer som jobbar med byggkeramik kan bolla olika frågor. Man kanske behöver hitta nya gemensamma lösningar eller utveckla och förtydliga befintliga regler. Arbetsgruppen utvecklar våtrumsarbeten med keramiska material och ger ut skötselråd och bedömningsgrunder.

 • Grattis Interface och Bona!

  Nu har ytterligare två leverantörer blivit Auktoriserat Golvföretag.

  Det är Interface och Bona som nyligen godkändes vid externa revisioner.

  Läs mer här om de krav som ställs på de leverantörsföretag som är auktoriserade. 

 • Dags att söka till branschskolan inom golvläggning!

  Under läsåret 2020/2021 togs de första eleverna emot på Bräckegymnasiet. Nu är planeringen igång för ett nytt läsår. För golvläggarelever som genomför sin utbildning som gymnasiala lärlingar är branschskolan ett bra sätt att kvalitetssäkra utbildningen. Det finns fortfarande några platser kvar.

 • För GBR-företag

  Nya och reviderade TK-råd och dokument

  Golvbranschens Tekniska Kommitté (TK) har godkänt ett flertal dokument för publicering. Samtliga TK-råd och dokument finns på företagssidorna. TK-råd 144 Skydda golvet mot smuts och slitage och TK-råd 145 Golvavjämning som ytmaterial finns dessutom att ladda ned för privatpersoner (under Råd & Riktlinjer).

 • För GBR-företag

  GBRs kurs i Keramikteknik - nu online!

  Nu kan du gå kursen i Keramikteknik online - ett alternativ till den fysiska varianten. Keramikteknikkursen riktar sig till erfarna golvläggare och arbetsledare anställda på GBR-anslutna företag. Kursen behandlar sättning och läggning av keramiska material i torra utrymmen och omfattar bland annat förutsättningar, materialkunskap, läggnings- och sättningstekniska tips, regler, toleranser och normer vid plattsättning. Kursen tar även upp enklare juridik och dokumentation av arbete.

 • Nu har vi kompletterat informationen om prisökningar på byggmaterial

  Priserna på byggmaterial har den senaste tiden ökat kraftigt. Golvbranschen, GBR, vill med anledning av detta uppmärksamma er på risken för ökade kostnader och upplysa om vad som gäller för redan pågående projekt och vad man bör tänka på när nu nya avtal om framtida uppdrag ingås. På Företagssidorna (inloggning krävs) finns en genomgång av under vilka förutsättningar en kostnadsökning kan påföras beställaren/köparen genom ändring av det avtalade priset för entreprenaden, information om orsakerna till prisökningarna samt en mall på underrättelse till beställaren.

 • För GBR-företag

  Mallar för hindersanmälan och brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen

  Golvbranschen, GBR, har på sistone återigen fått frågor om hinder i pågående projekt på grund av covid-19. Likaså har frågor ställts kring arbetsmiljön på byggarbetsplatser och vilka skyldigheter man som arbetsgivare har för sina anställda med hänsyn till covid-19. GBRs jurist reder ut begreppen på Företagssidorna (inloggning krävs), här finns också mallar för hindersanmälan och brister i arbetsmiljön. 

 • Prisökningar på byggmaterial - vem står för ökade kostnader?

  Det har den senaste tiden aviserats om kraftiga prisökningar på byggmaterial. Golvbranschen, GBR, vill med anledning av detta uppmärksamma er på risken för ökade kostnader och upplysa om vad som gäller för redan pågående projekt och vad man bör tänka på när nu nya avtal om framtida uppdrag ingås. För frågor kring prisökningar och andra juridiska ärenden är anslutna företag alltid välkomna att kontakta GBRs jurist. Logga in och läs mer här.

 • Är du en projektledare med intresse för teknik och hållbarhet?

  Golvbranschen, GBR, söker dig som är civilingenjör och kan tänka dig hoppa in för vår kollega som kommer att vara föräldraledig. Jobbet innebär huvudansvar för olika projekt inom teknik- och hållbarhetsfrågor. Vi behöver dig från augusti 2021 och ett år framåt. Läs mer här och skicka in din ansökan redan idag!

 • För GBR-företag

  Golv- & Våtrumskontroll – nytt utseende

  Ett nytt utseende, med enklare struktur och nya funktioner gör nu appen Golv- & Våtrumskontroll ännu mer användarvänlig. Sammanslagningen av de två apparna GBRs Golvkontroll och GVKs Kvalitetsapp underlättar för de företag som både är anslutna till GBR och är GVK-auktoriserade. Här finns en guide till hur du hittar dina inloggningsuppgifter, hur du loggar in i appen och var du kan läsa mer.

 • Hur stärker Sika värdekedjan?

  - Genom att alltid leta nya innovativa lösningar som är bra både ur kund- och hållbarhetsperspektiv. Vårt dilemma är att vi säljer osynliga produkter! Kanske att man ser en kakelfog ibland… Men ändå är produkterna så viktiga. Dåligt underarbete syns, säger Lars Holm, Sika Sverige som just blivit godkänt som Auktoriserat Golvföretag. Nu stärks värdekedjan leverantör – entreprenör. Läs hela intervjun på auktorisation.se.

 • Riktlinjer för keramik

  Golvbranschen, GBR, och Byggkeramikrådet, BKR, har tagit fram gemensamma riktlinjer för färdigt utförande av keramik. Utgångspunkter har främst varit GBRs Bedömningsgrunder för skönhetsfel och BKRs skrift Riktlinjer för färdigt arbete.

 • För GBR-företag

  Uppdaterade mallar för monteringsanvisning för VT-godkända produkter

  Golv och väggar av plast som ska användas i våtrum godkänns av Golvbranschen, GBR, utifrån en särskild branschstandard som Golvbranschens Tekniska kommitté ansvarar för. Produkterna godkänns både som vattentäta ytskikt och som tätskikt under keramik.

 • För GBR-företag

  Juridisk rådgivning för anslutna företag

  GBRs jurist, Joanna Nordström, har gått på föräldraledighet. Maximiliane Keller, Maxi, vikarierar för henne under tiden. Har du frågor kring juridiska ärenden eller frågor som rör din anslutning till GBR är du välkommen att kontakta Maxi. (Observera att endast företag som är anslutna till GBR också har rätt till juridisk rådgivning i GVK-frågor. Här kan du ansöka om anslutning till GBR.)

 • Svårt att limma golv direkt på tät betong

  Den förändrade kvaliteten på dagens betong fortsätter att skapa huvudbry. Fukt och alkali gör det besvärligt att limma golvbeläggning på den täta betongen. I flera projekt undersöker man nu om golvavjämning är en möjlig lösning på problemet. Branschtidningen Golv till Tak har i årets första nummer en solid genomgång av dagsläget och hur förutsättningarna för limning på betong har förändrats de senaste åren.

 • Pressmeddelande

  Golvtrender 2021

  Trägolv, där furu kanske är hetast, och 70-talets linoleum, textil och kork! Några exempel på vad som gäller under 2021. Här visar golvleverantörerna vad som är nytt och intressant just nu på golvmarknaden och bjuder på en mängd inspirerande bilder för dig som är nyfiken på årets trender!

 • Rätt lim för rätt situation - GBRs uppdaterade limrekommendationer

  Det är viktigt att välja rätt lim och i övrigt följa limanvisningar för att säkerställa låga emissioner från golvkonstruktionen och en god vidhäftning. Nu är GBRs limrekommendationer uppdaterade.

 • Upphandlingskörkort behövs i byggsektorn

  Idag skriver Golvbranschens vd Johan Aspelin på Svenska Dagbladet Debatt om hur byggbranschen kan få bort oseriösa aktörer. Han föreslår ett upphandlingskörkort, vilket alltså betyder ett krav på godkännande i förväg för de företag som vill delta i en offentlig upphandling.
  - Våra medlemmar drabbas dubbelt när oseriösa företag tillåts få uppdrag. Först konkurreras de ut på pris och sedan kommer det ytterligare regler och krav från myndigheterna, vilket kostar pengar. Läs hela debattartikeln här.

 • Ord skapar klimatglädje

  Hej Amanda, varför är ord viktiga när vi pratar hållbarhet? -Vilka ord man använder har jättestor betydelse för engagemanget! Orden i sig kan faktiskt skapa klimatglädje. Min bransch, alltså rivningsbranschen, kallas end-of-life, dödsprocessen. Jag byter gärna ut det till beginning-of-life istället.

  Läs hela intervjun med Amanda Borneke på auktorisation.se. Foto; Bognandi Photography

 • Nytt rekord för GBR Golvåtervinning!

  För fjärde året i rad har vi slagit rekord i återvinning av installationsspill för plastgolv - hela 375 ton har samlats in under 2020! Åtgärder som har drivit GBR Golvåtervinning framåt under 2020 har varit projektspecifik uppföljning samt att NCC och Peab har ställt krav på återvinning av spillet i sina byggprojekt.

 • Hur jobbar Ekenhuset med plastspill?

  - Ökad återvinning är ett av våra miljömål men vi sticker inte ut i statistiken tyvärr! Som underentreprenör i byggprojekt är vi ofta hänvisade till återvinningsstrukturen på plats. Därför är det extra glädjande nu när Peab och NCC börjar ställa krav på återvinning. Strukturen kommer att bli mycket bättre ute på byggena! Läs hela intervjun med Evelina Strandfeldt, Ekenhuset, på auktorisation.se.

 • Golvbranschen kritiska mot miljöbedömningsföretagen

  Golvbranschen tillsammans med Byggmaterialindustrierna och Sveriges färg och limföretagare är med i veckans nummer av Byggvärlden. Vi uttrycker stark kritik mot hur vissa av miljöbedömningsföretagen använder ovetenskapliga metoder.

 • Återbruka!

  Hej Amanda, hur tänker du om återbruk?

  - Bara fantasin sätter gränser! Man kan återanvända allt. Jag hade en idé om att visa min hållbarhetsambition vid prisceremonier där jag varit nominerad på galor. Det blev en klänning av återbrukat material när jag tog emot årets miljöpris 2019 på Betonggalan. Hela intervjun finns på auktorisation.se.

 • Pressmeddelande

  Premiär för nya Branschskolan Golv

  Nu är den första lilla kullen golvläggare igång med sin utbildning på Branschskolan Golv. På Bräckegymnasiet i Göteborg skärs det plastmattor, limmas och tränas på täta och snygga svetsskarvar. På schemat i december står mattor och plattor i torra utrymmen samt våtrum.

  Lärare och elever berättar om utbildningen på nya Branschskolan Golv. 

 • Pressmeddelande

  Golvåtervinning gemensamt krav från NCC och Peab

  Golvbranschens system GBR Golvåtervinning har i många år visat goda resultat. Nu tar branschen ännu ett kliv framåt när NCC och Peab gemensamt ställer krav på återvinning vid installation av plastgolv. Enligt dem handlar återvinning om resurseffektivitet och en ökad hållbarhet i byggprojekten.

 • Auktorisation lönar sig

  Hej Mattias, hur är auktorisationen lönsam för er?
  -Auktorisationen ger affärer nu när de stora byggdrakarna börjar ställa krav på projektspecifik återvinning i sina upphandlingar. Då kan vi snart räkna hem certifieringen i kronor och ören.

  Läs hela intervjun med Mattias Jansson, BBM i Uppsala som är Auktoriserat Golvföretag, på auktorisation.se.

 • Uppdaterade rutiner för GBR Golvåtervinning

  Nu är rutinerna för GBR Golvåtervinning uppdaterade. Här finns bland annat en beskrivning av hur insamlingen av spill från golv- och väggmaterial av plast går till, vad du ska tänka på som golvåtervinnare samt de kontaktuppgifter du behöver!

 • Lönsam hållbarhet

  Hej Amanda, hur gör vi hållbarhet lönsamt?

  -Utan lönsamheten tappar hållbarhetsarbete sin långsiktighet - så det måste alltid vara med. Amanda Borneke, hållbarhetsprofil samt Kvalitets- och miljöledare på CS Riv och Håltagning berättar om sin syn på lönsam hållbarhet på auktorisation.se.

  Foto: Bognandi Photography

 • Skötselråd för linoleumgolv och plastgolv är uppdaterade

  GBRs skötselråd innehåller tips på hur man bör städa olika golvmaterial samt hur fläckar ska tas bort. Skötselråden för linoleumgolv, plastgolv och plastgolv/-vägg i våtrum för bostad är nu uppdaterade.

 • Hur gör vi verklighet av Golvbranschens klimatvision?

  - Veta, mäta, minska… Det är mantrat som gäller, säger Dag Duberg, ordförande i Golvbranschens Hållbarhetskommitté som har till uppgift att ta fram Golvbranschens klimatvision och en färdplan som visar hur visionen ska bli verklighet.

 • Knarrar det i trägolvet?

  Trägolv som knarrar vid belastning kan bli ett irritationsmoment. Orsaken till knarr och andra missljud i golv är inte alltid så lätt att hitta. Varierande luftfuktighet kan vara en förklaring, liksom ojämnheter i undergolvet eller ett mjukt underlag. Golvbranschens Tekniska kommitté, som utreder och ger råd i golvtekniska frågor, har nu reviderat TK-råd 130 om knarr i trägolv.

   

   

 • Pressmeddelande

  Antikorruption för en hållbar byggbransch

  - Vid upphandling ska det vara ”bra jobb till rätt pris” som gäller, inget annat. Därför tycker jag att det nya antikorruptionskriteriet är alldeles utmärkt, säger Martin Andréasson, vd och ägare på Örebro Parkett & Golv, Auktoriserat Golvföretag.

 • För GBR-företag

  Golvbranschen har ett samarbetsavtal med Advokatfirman Fylgia

  Alla företag som är anslutna till Golvbranschen, GBR, har rätt till 15 minuters kostnadsfri rådgivning hos Advokatfirman Fylgia per år. Här hittar du kontaktuppgifter till Fylgia (efter inloggning).

 • Pressmeddelande

  Golvföretag tar täten i klimatfrågan

  - Det vi gör idag kommer resten av byggbranschen tvingas göra i en nära framtid, säger Per Andersson, vd på Ljungby Golv. Golvbranschens företag har generellt varit tidigt ute med återvinning och kretsloppstänkande. Nu kan också vissa av golvföretagen som valt att bli auktoriserade göra klimatberäkningar, något som för stora delar av byggindustrin kommer att bli lag i januari 2022.

 • Dags att ta ditt företag till nästa nivå?

  Att vara ansluten till GBR hjälper ditt företag att sticka ut i konkurrensen! Som anslutet företag kan du stoltsera med en kvalitetsstämpel som hela byggsverige känner till. Vi ser även till att förse våra anslutna företag med kunskap och verktyg som hjälper det enskilda företaget att skapa goda möjligheter för en ökad lönsamhet.

 • Kort rapport från TKs möte 9 september

  Under onsdagen hölls höstens första TK-möte via Microsoft Teams. Golvbranschens Tekniska Kommitté, TK, arbetar tillsammans med limleverantörerna i Golvbranschen med att se över och uppdatera struktur och innehåll i nuvarande limrekommendationer. 

 • Erbjud dina kunder projektspecifik uppföljning med GBR Golvåtervinning

  Ni som är anslutna till GBR Golvåtervinning gör en stor insats för miljön – ett återvunnet kilo plastspill sparar två kilo koldioxid! Vi blir bättre och bättre på att samla spillet i golvbranschen och de senaste tre åren har vi gång på gång slagit rekord i insamlat spill. Tillsammans kan vi bli ännu bättre. Nu finns det dessutom möjlighet till projektspecifik uppföljning - uppskattat av beställare!

 • Pressmeddelande

  Golvbranschen ställer sig bakom eBVD som plattform för produkt- och miljödata

  Golvbranschen, GBR, har tillsammans med andra aktörer i byggmaterialbranschen tagit fram en moderniserad Byggvarudeklaration, eBVD. Genom eBVD skapas en gemensam plattform där produkternas innehåll och miljödata kan deklareras. Plattformen är lätt att använda och blir ett effektivare verktyg för både företag och upphandlare.

 • För GBR-företag

  Omställningsstöd på grund av coronakrisen

  Det omställningsstöd som regeringen lanserade under våren har knappt utnyttjats. En orsak verkar vara att ansökan om stödet är tämligen komplicerat. Vad gäller då för att få ansöka?

 • För GBR-företag

  Håll koll på höstens aktiviteter!

  Har du koll på när och var det händer i höst? Våra möten och kurser upplagda här i kalendariet på företagssidan. Notera i din egen kalender redan nu!

 • För GBR-företag

  AMA Hus – officiell remiss ute nu

  Svensk Byggtjänst har nu skickat ut den officiella remissen av AMA Hus 21. Remissvaren ska vara Svensk Byggtjänst till handa senast 11 september 2020. Revideringen innebär att AMA och RA Hus 18 blir AMA och RA Hus 21.

   

   

 • Pressmeddelande

  Du ansvarar för underentreprenörens brottslighet!

  Det är viktigt att jämna ut riskfördelning och skydda sig ansvarsmässigt vid anlitande av underentreprenör. Golvbranschen, GBR, har färdiga avtal för anslutna företag.

 • Pressmeddelande

  Klimatvision för Golvbranschen beslutad

  Golvbranschen, GBR, har vid sitt årsmöte beslutat att anta en ny Klimatvision. Beslutet innebär även att Golvbranschen, GBR, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige och arbetar för att ha nettoutsläpp noll år 2045.

 • Byggvarubedömningen förtydligar nya allmänna villkor

  Byggvarubedömningen beskriver nu på sin webbplats skillnaden på "ej publik" information och "sekretessbelagd" information.

 • Pressmeddelande

  Golvet i siffror 2019

  Totalt såldes 25 miljoner kvadratmeter halvhårda och mjuka golv i Sverige förra året. Det visar Golvbranschens statistik över 2019 års försäljning. Det innebär att antalet sålda kvadratmeter minskade med strax över två procent.

 • Systemfel i byggupphandlingar saboterar för hållbarhetskrav

  "När det kommer till konkreta beslut vid byggen så försvinner ofta hållbarhetskraven. Det grundläggande problemet handlar om upphandlingsprocessen."
  Johan Aspelin, vd för Golvbranschen, skriver i en debattartikel på Aktuell Hållbarhets webbplats om hur hållbarhetsfrågorna hanteras i praktiken vid byggnadsarbeten.

 • Hållbara golv med kretsloppsmärkning

  En kretsloppsmärkning ger fastighetsägaren full kontroll över vilka material som byggs in i golvkonstruktionen. Märkningen, som kan liknas vid en loggbok, innehåller också produktspecifika instruktioner för städning och underhåll. Kretsloppsmärkningen är en viktig länk i värdekedjan för hållbara golvinstallationer.

 • Formatet eBVD gäller fortfarande

  Bedömningsföretagen Byggvarubedömningen och Sundahus i Linköping AB har nyligen aviserat att de lämnar samarbetet kring det gemensamma formatet för innehållsdeklarationer, eBVD (elektronisk byggvarudeklaration). De har utvecklat egna mallar som de vill att materialleverantörer ska fylla i direkt hos dem. Den information som matas in kommer förstås att ägas av respektive bedömningssystem. Golvbranschen, GBR, är kritisk till detta.

 • GBR avråder från att acceptera Byggvarubedömningens nya allmänna villkor

  Tidigare i år lanserade Byggvarubedömningen sina uppdaterade Allmänna villkor. Uppdateringen är en förändring avseende Byggvarubedömningens ansvar för läckta sekretessbelagda uppgifter. Den nya formuleringen innebär att Byggvarubedömningen har friskrivit sig från all eventuell skada som leverantören kan åsamkas på grund av att sekretessbelagd information har läckt ut.

 • Stämmohandlingar och guide för uppkoppling till GBRs stämmor 7 maj

  På grund av den rådande coronapandemin hålls föreningarnas årsmöten och GBRs ordinarie årsstämmor 7 maj online. Vi kommer att använda oss av systemet GoToWebinar och du behöver bara en dator, surfplatta eller mobiltelefon samt en uppkoppling för att delta. Nu finns stämmohandlingarna inklusive en guide över hur du ansluter dig till möten och stämma på företagssidorna.

  Här kan du också anmäla dig.

 • Vi frågade våra anslutna företag hur de påverkas av coronakrisen

  Under vecka 14 skickade GBR ut enkäter till både entreprenörer och leverantörer inom GBR för att bedöma läget med hänsyn till coronaviruset. Enkäten till entreprenörerna skickades dels till alla GBR-anslutna företag, dels till de GVK-auktoriserade företag som inte är anslutna till GBR. Enkäten till leverantörerna skickades till alla GBR-anslutna leverantörsföretag.

 • GBRs stämmor genomförs online!

  På grund av coronakrisen kommer årets stämmor att hållas online. Mötet genomförs digitalt torsdag 7 maj och du kan delta oavsett vart du befinner dig. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller mobiltelefon samt internetuppkoppling.

 • Regeringen presenterar ett nytt krispaket med små- och medelstora företag i fokus

  För att underlätta för småföretagare i tuffa ekonomiska tider har regeringen tagit fram ett nytt krispaket för svenska småföretag. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenser som kan komma att drabba företagen på grund av coronavirusets framfart i samhället.

 • Nya besked om korttidspermitteringar!

  På Företagarnas webbplats kan du läsa mer om korttidspermitteringar och ladda ned en avtalsmall för arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Företagarnas arbetsrättspolitiska expert Lise-Lotte Argulander svarar också på frågor.

  Till Företagarnas webbplats.

  Mer information för GBR-företag finns här.

 • För GBR-företag

  Hindrad på grund av Corona – vad gäller?

  Med anledning av Coronaviruset har det inkommit en mängd frågor rörande vad som gäller om företagen inte kan utföra sina entreprenader enligt tidplan. Det kan bland annat handla om att en stor del av personalen insjuknar samtidigt eller fördröjda materialleveranser - vad gäller då? Golvbranschen har tagit fram en skrivelse som GBR-anslutna företag kan använda och skicka till sina beställare.

 • Weber - ett Auktoriserat Golvföretag

  Hej Peter, på vilket sätt är arbetsmiljön så viktig i auktorisationen?

  - Kan vi som leverantörer bidra till en säkrare arbetsmiljö genom förnuftiga regelverk och bra produkter har vi kommit långt på väg. När vi tar fram nya produkter tittar vi noga på säkerheten både i tillverkningen och för användaren säger Peter Örn, försäljningschef på Weber.

 • För GBR-företag

  Frågor om personalkostnader med anledning av Coronaviruset?

  Det har under veckan inkommit ett antal frågor om hur man ska hantera sina personalkostnader i tider av minskat arbetsinflöde. I den här artikeln finns länkar till Byggföretagens rådgivningsservice och Företagarnas råd om personalkostnader.

 • Så här vill Företagarna tackla corona-krisen

  Företagarna har publicerat en artikel på webben om förslag på konkreta åtgärder när det gäller coronakrisen. (Bild iStock)

  Läs mer på Företagarnas webbplats.

  Mer information för GBR-företag finns här.

 • För GBR-företag

  Stöd från GBR och Fylgia när det gäller coronaviruset

  Coronaviruset ställer till det för oss, både i golvbranschen och utanför. Vi har många osäkerhetsfaktorer för hur tillvaron kommer att utvecklas såväl i närtid som på lite längre sikt. En sak är säker, det är viktigt att vi alla kan jobba på i våra respektive arbetsuppgifter och det gäller att hitta sätt för det.

 • Minska klimatpåverkan - ny guide för offentliga beställare

  Den nya steg-för-steg-guiden är framtagen inom projektet Cirkulära plastgolv, som finansieras av Naturvårdsverket. Guiden riktar sig till offentliga beställare och innehåller bland annat tips på hur man kan arbeta med krav på återvinning i upphandling.

  Läs mer och ladda ned guiden från IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats.

  Foto: Tarkett

 • För GBR-företag

  Regionala årsmöten 2020 - anmäl dig nu!

  Dags för anmälan till regionala årsmötet! Kolla tid och plats för mötet i din region, Kalendern här på företagssidorna uppdateras löpande.

 • RGT Bygg - ett Auktoriserat Golvföretag

  - Återvinningen, miljötänket, är den största vinsten i auktorisationen, säger Robert Bergström på RGT Bygg i Sundsvall, godkänt som Auktoriserat Golvföretag i december 2019.

 • Pressmeddelande

  Branschskola flyttar till Göteborg

  För ett par år sedan startade Golvbranschen en branschskola för att stärka rekryteringen av yrkeselever. Skolan har hittills funnits i Kista utanför Stockholm. Från och med nästa läsår kommer branschskolan istället att ligga i Göteborg. 

  Bild: Bräckegymnasiet, Göteborg

 • Ett fåtal platser kvar - Fördjupningskurs i golvslipning och ytbehandling!

  Det finns ett fåtal platser kvar på slipkursen som hålls i Stockholm/Solna 18 mars. Kursen är öppen både för medlemmar och icke-medlemmar. Anmäl dig så snart som möjligt! Nästa kurs hålls i Göteborg i höst.

 • Nya Auktoriserade Golvföretag

  Tarkett AB och RGT Bygg i Sundsvall AB är nu Auktoriserade Golvföretag. Läs mer här om de krav som ställs på de entreprenörs- och leverantörsföretag som är auktoriserade. 

 • Johan Aspelin i SvD Debatt; "Kommunerna göder kriminella företag"

  Kriminella strukturer göds med skattepengar från det offentliga. Sveriges kommuner måste ta ett betydligt större ansvar vid upphandlingar menar Johan Aspelin, vd för Golvbranschen, i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet.

 • Welin & Co - Ett Auktoriserat Golvföretag

  Hej Björn, hur skapar auktorisationen en hållbar värdekedja?

  - Äntligen får vi en lång relevant värdekedja som omfattar alla verkligt väsentliga aspekter för den som bygger, äger eller förvaltar fastigheter. Entreprenörerna har länge kunnat auktorisera sig för att visa sin kompetens och sitt erbjudande. Nu kan vi leverantörer på ett dokumenterat sätt fylla i de hål som tidigare funnits.

  På bilden Björn Törnquist, vd på Welin & Co.

 • Säkrare rörgenomföring när branschregler uppdateras

  Reglerna kring rörgenomföring på vägg i våtrum är ett av de områden som berörs när GVKs branschregler Säkra våtrum revideras i januari 2021. Förändringen har länge varit efterfrågad och handlar om avståndet mellan rör, djupet på väggbricka samt metoden för att täta genomföringar på vägg med plastmatta. En arbetsgrupp med representanter för BKR, GVK, Säker Vatten samt leverantörer av VVS-produkter och tätskikt har nu kommit överens om de nya reglerna.

   

 • Nockeby Parkett - ett Auktoriserat Golvföretag

  - Målen som vi sätter gör faktiskt verksamheten mer effektiv och fokuserad. Vi har noga tänkt igenom målsättningar och uppföljning inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete. Eftersom målen är så konkreta vet alla i företaget vart vi är på väg, säger Andreas Perrone på Nockeby Parkett.

 • Pressmeddelande

  GBR Golvåtervinning får stöd till cirkulär lösning

  Naturvårdsverket delar ut 610 000 kronor i stöd till IVL Svenska Miljöinstitutet och Golvbranschen, GBR, för att vidareutveckla återvinningssystemet GBR Golvåtervinning. Samarbetet syftar till att hitta nya cirkulära lösningar för att öka återvinningen av plastgolv på den svenska marknaden. Enligt Naturvårdsverkets bedömning har projektet potential att bidra till Sveriges miljömål.

 • Kährs - Ett Auktoriserat Golvföretag

  - Det här ska vi vara med på! Så sa vi direkt när det blev klart att också golvleverantörer kan auktorisera sig. Hållbarhet är strategiskt viktigt för vår affär. Lars Grindestam, global kvalitets- och miljöchef på Kährs, om kvalitetsstämpeln Auktoriserat Golvföretag.

 • Forbo - Ett Auktoriserat Golvföretag

  - Wow, ni har lyckats samla alla certifieringar under ett tak! Så sa hållbarhetschefer från olika branscher vid ett möte i Göteborg nyligen. Auktoriserat Golvföretag är helt enkelt en ovanligt stark kvalitetsstämpel, säger Jonas Rothén, chef för hållbarhet och teknisk service på Forbo, och för upphandlaren blir valet enklare.

 • Arbetsmiljöverket genomför särskild tillsyn på golv- och plattsättningsföretag

  Den här veckan inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet.

 • Auktorisation attraktiv för upphandlare

  - Det blir så mycket enklare att upphandla ett golvföretag som har dokumenterad kompetens. Utbildning, miljötänk och kvalitetskrav - allt sådant finns redan på plats, säger Robert Söderkvist på Sehlins Golv AB som nyligen blev Auktoriserat Golvföretag. Igen!

 • GBRs besiktningsmän utbytte erfarenheter

  Den 25 september hölls den årliga fortbildningsträffen för GBRs godkända besiktningsmän för konsumentbesiktningar.

 • Pressmeddelande

  Antikorruption en hjärtefråga för hållbar utveckling

  - Jag tycker det är fantastiskt att golvbranschen lyfter upp antikorruption på bordet! Nu vet alla vilka spelregler som gäller. Det är enkelt, tydligt och inget snack. Och ju fler företag som ansluter, desto bättre blir det i hela byggbranschen.

  Det säger Mats Edgren, vd för Falck Design som är det andra leverantörsföretaget att ansluta till Golvbranschen, GBRs, kvalitetssystem Auktoriserat Golvföretag.

 • Enkelt att arrangera skoltävlingar!

  Skoltävlingar kan enkelt arrangeras av gymnasieskolorna själva tack vare det färdiga tävlingskoncept som återfinns på Construction Skills Swedens webbplats. Tävlingsunderlaget består bland annat av tävlingsuppgifter, bedömningsmallar och ritningar.

 • Golvkontroll - ett magiskt hjälpmedel

   - Golvkontroll är ett magiskt bra hjälpmedel! Verktyget finns i telefonen som du ju alltid har med dig. Kunden får en proffsig, snygg rapport efter avslutad installation, säger Joakim Rimhagen på Prima Golv & Kakel i Linköping. Golvkontroll visar att vi jobbar seriöst hela vägen.

 • För GBR-företag

  Häng med Golvteknik i sommar!

  Jobbar du på ett företag som är anslutet till Golvbranschen, GBR, kan du plugga Golvteknik i hängmattan i sommar. 

 • Kiilto ansluter till Auktoriserat Golvföretag

  Auktoriserat Golvföretag är Golvbranschens kvalitets- och miljöledningssystem som borgar för en hållbar golvinstallation i hela den relevanta värdekedjan. På entreprenörsidan finns idag 122 auktoriserade golventreprenörer. Finska familjeföretaget Kiilto blir nu det första företaget hos golvbranschens materialleverantörer att ansluta sig till auktorisationen.

 • Ny svetsanvisning för plastgolv av PVC

  GBRs leverantörer av PVC har tagit fram en anvisning som beskriver vad som är viktigt att tänka på inför, under och efter trådsvetsning av plastmattor av PVC för att få en tät och fin skarv.