Golvbranschen, GBR, kritisk till Svanens nya kriterier för golv

Golvbranschen, GBR, håller inte med om de nya föreslagna golvkriterierna för svanenmärkta golv. Den främsta invändningen rör beslutet att utesluta PVC som material i golvbeläggningar och golvunderlag. De skäl som anges bygger på bristfälligt underbyggda och inkonsekventa argument. 

Det antyds till och med att beslutet att utesluta PVC är baserat på en allmän inställning till PVC. Ett mer vetenskapligt förhållningssätt skulle kunna korrigera en förlegad syn på PVC och främja mer hållbara lösningar. GBRs ståndpunkt är att det är bättre att ställa strikta krav än att principiellt utesluta vissa material. Då skulle Svanen ha en möjlighet att främja att de bästa och mest hållbara golvmaterialen används.

Läs hela remissvaret här.