Beredskapsplan för tuffare tider!

Vi går otvetydigt mot tuffare tider, hushållens köpkraft gröps i snabb takt ur, vilket innebär utmaningar för alla företag och alla företagare. Gunther Mårder, Företagarna, ger här tydliga råd för att klara ett bistert 2023. I korthet handlar det om att:
- Se över kostnaderna
- Öka flexibiliteten
- Scenariostyrd budgetering
- Säkerställ finansiering
- Översyn av prissättningen