Debattartikel - Vem lär nästa golvläggare att lägga golv?

Sveriges konkurrenskraft riskerar att försvagas både snabbt och mycket. Inflation och en svag krona är två viktiga förklaringar, en annan är att det råder obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Många branscher är i akut behov av yrkesutbildad arbetskraft och i framtidsprognoserna syns ingen ljusning. Trots att flera larmrapporter kommit de senaste åren satsar vi som land alldeles för lite på de utbildningsformer som skulle kunna bidra till ökad sysselsättning och bättre rekryteringsmöjligheter för svenska företag.  
Läs hela artikeln av Marcus Strömberg, vd på Academedia, här på Altingets webbplats.