Välbesökt besiktningsmannaträff

GBRs godkända besiktningsmän för konsumentarbeten har hållit den första fysiska årliga träffen sedan 2019.
Man diskuterade aktuella frågor som städrelaterade problem, knarr/knaster och vikten av att inte låsa golven samt tog del av branschnyheter och information kring besiktningsmannens uppdrag. Syftet med träffen är att uppdatera deltagarna för att besiktningarna ska hålla en fortsatt hög kvalitet.