Reviderade riktlinjer för golvslipning

GBRs riktlinjer för golvslipning har reviderats. GBRs anslutna och berörda leverantörer har tagit fram branschriktlinjerna som beskriver lämpliga tekniska förutsättningar och metoder för slipning av trägolv. Instruktionerna kan användas som riktmärke och underlag vid upphandling, tidsplanering och bedömning av slipningsarbeten på trägolv.