Prisökningar till följd av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har Golvbranschen, GBR, fått frågor kring ökade priser på framför allt byggmaterial. Det finns tidigare framtagna dokument med information på företagssidorna. Dokumenten togs fram i samband med ökade materialpriser under 2021 orsakade av bland annat pandemin.

Istället för kravet på de onormala prisförändringarna kan man i samma paragraf, kap. 6 § 3 AB 04/ABT 06 och punkt 28 i ABM 07, nu hänvisa till "kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden/varan". Observera att man likt tidigare måste visa ett orsakssamband, dvs. att ökade priser faktiskt beror på kriget. Nämnda bestämmelser avser avtal med fast pris utan indexreglering. Observera även att kostnadsändringen ska ha varit oförutsedd.

Ta höjd för prisförändringar

För avtal som nu ingås när situationen i Ukraina redan är känd innebär detta att det är av största vikt att ta höjd för eventuella prisförändringar. Det kan göras genom att avtala om möjlighet att indexreglera eller debitera på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.

Dokumenten med information kring hur man kan kostnadsreglera finns tillgängliga på företagssidorna under Juridik/"Samlad information kring Covid-19" (inloggning krävs). För frågor hänvisas till GBRs jurist.