Uttorkning av golvavjämning

Golvavjämning syftar till att skapa plana, jämna ytor med låg buktighet. 
Golvavjämningens yta ger god vidhäftningsförmåga för limmer och andra ytskikt. Tack vare lågalkaliska egenskaper hos golvavjämning förebyggs emissioner från nedbrytning av limmer och mattor. Limning på betong innebär en avsevärt mer aggressiv miljö och ökad risk för emissioner. Golvavjämning kan delas in i två kategorier utifrån dess uttorkningsegenskaper:

  • Normaltorkande golvavjämning
  • Självtorkande golvavjämning

Självtorkande golvavjämning är avsedd för tidig ytbeläggning och torkar kemiskt även efter det att ytskiktet lagts. Självtorkande produkter kräver att underliggande betong ska ha nått den RF som ytskiktet kräver.  Golvbranschen, GBR, rekommenderar att bjälklagets RF kontrolleras innan golvavjämningen appliceras så att det säkerställs att fuktnivån inte överstiger aktuellt RF-krav för ytskiktet.

Normaltorkande golvavjämning däremot kan appliceras på betong med RF upp till 95 %. För normaltorkande golvavjämning finns en metod för fuktmätning, GBR Branschstandard Bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning.