Branschstandard för bestämning RF i golvavjämning

Golvbranschen, GBR har utvecklat en metod för att bestämma relativ fuktighet RF i normaltorkande golvavjämning.

Metoden har utvecklats och testats inom GAGG, Golvavjämningsgruppen i Golvbranschen, där Sveriges ledande leverantörer av golvavjämning finns representerade.

Ett prov tas ut över hela golvavjämningens tjocklek med en 35 mm borrkärna. Det uttagna provet krossas sedan och därefter bestäms RF i laboratoriemiljö. Metoden avser normaltorkande golvavjämning. En RF mätning på självtorkande avjämning skulle inte ge ett relevant värde på grund av den inre kemiska torkningen som sker även efter ytbeläggning.

Golvbranschen, GBR står bakom mätmetoden och rekommenderar den som standard vid fuktmätning i normaltorkande golvavjämningsprodukter.

Metod och bilagor ser du nedan.