Branschstandard för bestämning RF i golvavjämning

Golvbranschen, GBR har utvecklat en metod för att bestämma relativ fuktighet, RF, i normaltorkande golvavjämning.

Metoden har utvecklats och testats inom GAGG, Golvavjämningsgruppen i Golvbranschen, där Sveriges ledande leverantörer av golvavjämning finns representerade.

Ett prov tas ut över hela golvavjämningens tjocklek med en 35 mm borrkärna. Det uttagna provet krossas sedan och därefter bestäms RF i laboratoriemiljö. Metoden kan användas både på normaltorkande och självtorkande golvavjämning. Observera dock att en RF mätning på självtorkande golvavjämning inte ger ett relevant värde inför en tidig golvläggning eftersom det sker en inre kemisk torkning  även efter ytbeläggning. Om självtorkande produkter tillåts torka ut innan ytbeläggning kan en fuktmätning göras på samma sätt som på en normaltorkande golvavjämning.

Golvbranschen, GBR står bakom mätmetoden och rekommenderar den som standard vid fuktmätning i golvavjämningsprodukter.

Metod och bilagor ser du nedan.