Branschstandard för ytdraghållfasthet och vidhäftning

Denna branschstandard redovisar hur man mäter ytdraghållfastheten på golvavjämning och vidhäftningen till underlaget. Metoden har utvecklats i Golvavjämningsgruppen, GAGG, och är anpassad för användning i fält.

Standarden är skriven så att den fungerar som en instruktion för den som utför de mätningar som behövs för att utvärdera ytdraghållfastheten och vidhäftningen till underlaget.Tidigare har det inte funnits någon nationellt erkänd standard anpassad för användning i fält.

Utgångspunkten har varit den europeiska standarden EN 13892-8. Den beskriver vidhäftning av golvavjämning till en standardbetong, men endast under strikta laboratorieförhållanden, vilket gör metoden olämplig att använda i fält.

 

Golvbranschen rekommenderar att alltid använda denna branschstandard vid fältmätning på golvavjämningsprodukters ytdraghållfasthet och vidhäftning till underlag.