Kvalitetsmärkning av golvavjämning

CE-märkning är ett lagkrav för många byggprodukter, men det finns även fristående kvalitetsmärkningar som är självvalda, som exempelvis P-märkning och M1-märkning.

Produkter som omfattas av en harmoniserad standard måste CE-märkas. Detta är ett lagkrav på samtliga byggprodukter och innebär att leverantörer måste lista relevanta egenskaper i en prestandadeklaration såsom exempelvis bärförmåga och brandmotstånd men även hur produkten är tänkt att användas, vem tillverkaren är etc. Läs mer om CE-märkning.

Det gäller därför att skilja på självvalda kvalitetsmärkningar och CE-märkning. Exempelvis P-märkningen som är RISE (tidigare SP) kvalitetsmärke där de gör egna tredjepartskontroller av produkten och ställer krav utöver de grundläggande kraven som ställs för CE-märkningen.

Utöver P-märket finns även M1-märket som innebär att kontroll sker med avseende på förekomsten av emissioner.

Varför P-märkning av golvavjämning?

Under 1990-talet kom innemiljöfrågor allt mer i fokus och därmed önskemål om en kvalitets- och miljöstämpel för golvavjämningsprodukter. Med P-märkning tar man i ett första skede hänsyn till innemiljön genom att prova produktens egenemissioner. Det finns krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak. Provningar genomförs för varje enskild produkt.

I ett andra skede utförs en funktionsprovning som innebär provning av en komplett golvkonstruktion enligt "GBRs standard för emissionsmätning av sammansatta konstruktioner". Emissionerna mäts först efter 26 veckor för att man ska säkerställa att golvavjämningens kompatibilitet med andra material i en färdig golvkonstruktion över tid. För att golvavjämningen ska få P-märkning måste den uppfylla kraven för högsta klassen. Klassningen AN avser alkalisk nedbrytning och en P-märkt avjämningsmassa klarar alltså alltid klass AN1, d.v.s. summa alkoholer < 30 μg/m2h. Så här ser klassningen ut:

  • Klass AN 1: Summa alkoholer < 30 μg/m2*tim
  • Klass AN 2: Summa alkoholer 30 – 100 μg/m2*tim
  • Klass AN 3: Summa alkoholer > 100 μg/m2*tim

Årliga kontroller

För att leverantörer ska få behålla P-märkning och säkerställa kvaliteten och produktens egenskaper över tiden utför SP en årlig kontroll i tillverkarens fabrik och årliga uppföljande provningar.

Tabellen nedan visar vad som krävs för P-märkning av golvavjämning, vilka provningar som görs och vad i övrigt som måste redovisas.