Golvbranschens system för kretsloppsmärkning av golv utvecklades redan 1998. Systemet ger framför allt fastighetsägaren stora fördelar.

GBR Kretsloppsmärkning kan utföras vid nybygge och ROT-objekt. Vid en kretsloppsmärkning upprättas en rumsförteckning över hela fastigheten med alla ingående golvprodukter. Det kan vara avjämning/spackel, lim, olika mellanlägg och ytmaterial.

I systemet ingår även produktspecifika skötselråd för att golvet ska hålla en god kvalitet under hela sin livslängd. På så vis kan både ekonomi- och miljövinster göras. Ett rätt skött golv håller i 20 till 30 år och ibland ännu längre.

Kretsloppsmärkningen ger en enkel identifiering av golvkonstruktionens innehåll under hela golvets livslängd, även många år efter att en produkt har slutat säljas på marknaden. Märkningen blir därmed en viktig nyckel i arbetet med att ta hand om golvet på ett miljöriktigt sätt när det är aktuellt att byta ut det. Uppgifterna om det kretsloppsmärkta golvet sparas i en databas administrerad av Golvbranschen, GBR.