Så här beställer du en kretsloppsmärkning

Att beställa en GBR Kretsloppsmärkning är enkelt – golventreprenören sköter hela jobbet och levererar alla handlingar du behöver. Om du vill föreskriva en Kretsloppsmärkning enligt AMA Hus, skriv bara in det vid rubriken för aktuell golvbeläggning. Se exempel nedan.