GBR Kretsloppsmärkning ger full kontroll på golvkonstruktionens innehåll

Det innebär att du när som helst kan kontrollera att golvbeläggningen klarar de aktuella miljökraven. För dig som är byggherre eller byggentreprenör fungerar kretsloppsmärkningen som ett system där du sparar information om alla material och byggprodukter som används – något som Naturvårdsverket kräver i sin nationella avfallsplan. Syftet är att underlätta framtida inventeringar och rivningar.

För dig som är fastighetsägare eller fastighetsförvaltare är kretsloppsmärkningen en trygghetsgaranti eftersom du får full koll på vilka ämnen som finns i byggnaden. Om det skulle komma nya rön om ett ämnes eventuella farlighet vet du med andra ord om detta finns i din konstruktion eller inte. Du får också lättare att uppfylla miljö- och arbetsmiljökrav vid renoveringar och rivningar.