Golvföretag som kan återvinna golv

Personalen på ett Auktoriserat Golvföretag har särskild utbildning och kan förutom att kretsloppsmärka golv även återvinna installationsspill av plast eftersom de är anslutna till GBR Golvåtervinning.